Strona główna» Usługi» Spiekanie części z proszków

Spiekanie części z proszków

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania posiada wieloletnie doświadczenie w spiekaniu swobodnym materiałów ceramicznych i metalicznych oraz kompozytów na ich bazie. Na wyposażeniu Instytutu znajduje się kilka urządzeń pozwalających na spiekanie swobodne materiałów z zastosowaniem próżni, atmosfery utleniającej, azotu lub argonu, w temperaturze do 2300°C.

czytaj więcej

Spiekanie metodą SPS jest jedną z najnowocześniejszych metod spiekania proszków. Cechą charakterystyczną tej metody jest wykorzystanie prądu impulsowego do nagrzewania spiekanych materiałów. Prąd może przepływać dwiema drogami - przez stemple i matrycę grafitową oraz przez sprasowane ziarna proszku.

czytaj więcej

Spiekanie mikrofalowe jest jedną z najnowocześniejszych metod spiekania proszków wykorzystującą energie mikrofal do jednorodnego nagrzania spiekanego materiału. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania posiada piec mikrofalowy MKH-4,8 firmy LINN, przeznaczony do spiekania szerokiej gamy materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych w atmosferze azotu, argonu lub próżni w zakresie temperatur do 1850°C.

czytaj więcej

Urządzenia do spiekania wysokociśnieniowego  HP–HT (ang. High Pressure - High Temperature) składają się z pras hydraulicznych oraz specjalnych komór zapewniających odpowiedni rozkład ciśnienia i temperatury. Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych komór wysokociśnieniowych.
W Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania znajduje się hybrydowe urządzenie HPHT-SPS wyposażone w komorę typu Bridgmana umożliwiające zastosowanie zarówno nagrzewania konwencjonalnego prądem przemiennym 50 Hz, jak i prądem impulsowym wysokiej częstotliwości. W zależności od objętości spiekanego materiału możliwe jest spiekanie proszków pod ciśnieniem do 4 GPa lub w zakresie 4÷8 GPa oraz w temperaturze do 2400°C.

czytaj więcej

Selektywne spiekanie laserowe / selektywne przetapianie laserowe to rodzina metod polegających na wytwarzaniu wyrobów poprzez zestalanie materiałów w postaci proszku, warstwa po warstwie, które następuje dzięki oddziaływaniu wiązki laserowej na powierzchnię proszku. Są to metody przyrostowe, za pomocą których można wytwarzać modele prototypów oraz elementy funkcjonalne.

czytaj więcej