Strona główna» Usługi» Ocena zgodności wyrobów z dyrektywami UE

Ocena zgodności wyrobów z dyrektywami UE

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania jest jednostką autoryzowaną przez polski rząd i notyfikowaną przez Komisję Europejską w zakresie dyrektyw UE

  • dyrektywy maszynowej 2006/42/EC wprowadzonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r.

    (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228)

  • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE wprowadzonej do prawa polskiego ustawą z dnia 13.04.2016 r.

     (Dz.U. z 2016 r. poz. 542)

  • dyrektywy emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń 2000/14/WE wprowadzonej do prawa polskiego z dnia 21.12.2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202).

 

Więcej szczegółów

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 6 czerwca 2017