Strona główna» Aktualności» Małopolskie Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego - podziękowanie...

Małopolskie Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego - podziękowanie dla IZTW

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Pan Andrzej Martynuska podziekował naszemu Instytutowi za działaność na rzecz Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego zmierzającą do :

- promowania idei uczenia się przez całe życie,

- tworzenia potencjału instytucjonalnego oraz poprawy współpracy wszystkich podmiotów współtworzących warunki do uczenia się przez całe życie,

- realizacji priorytetowych kierunków rozwoju kształcenia, określonych w "Małopolskim Protokole na rzecz Kształcenia Ustawicznego",

- zapewnienia komplementarności działań podejmowanych przez różne instytucje w celu optymalizacji wykorzystania dostępnych środków.

Galeria