Strona główna» Usługi» Usługi metrologiczne

Usługi metrologiczne

Strona: 1 2

Usługa ma na celu ekspertyzę stanu technicznego maszyny, w wyniku której przedstawia się ofertę na modernizację, obejmującą remont części mechanicznej, wymianę układu elektroniki, instalację nowego oprogramowania oraz wyposażenie maszyny w zestaw różnych głowic pomiarowych.

czytaj więcej

Wzorcowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych przeprowadzane jest zgodnie z normą PN-EN ISO 10360-2_2010P.
Zapewniamy spójność pomiarową dzięki stosowaniu wzorców i przyrządów wzorcowanych przez Laboratorium Głównego Urzędu Miar lub Obwodowego Urzędu Miar w Jaśle. W odniesieniu do maszyn pomiarowych nie posiadających systemu programowej korekcji błędów geometrii maszyny, przeprowadzamy regulację wybranych parametrów geometrii.
Nasze możliwości pomiarowe to wzorcowanie przy użyciu płytek wzorcowych o długości do 1000 mm oraz dla większych zakresów - interferometr laserowy firmy RENISHAW.

czytaj więcej

Przeprowadzamy diagnozę stanu części mechanicznej, pomiarowej i układu sterowania maszyn pomiarowych produkcji IZTW (IOS) i różnych producentów. W wyniku diagnozy stanu maszyny możliwe jest określenie zakresu naprawy wybranych podzespołów lub remontu maszyny pomiarowej.

czytaj więcej

Pomiary przeprowadzane są przy użyciu aparatury pomiarowej zapewniającej spójność pomiarową dzięki stosowaniu wzorców wzorcowanych przez laboratorium Głównego Urzędu Miar lub Obwodowego Urzędu Miar w Jaśle, na podstawie akredytowanych przez PCA procedur badawczych.
Dla każdego pomiaru wyznaczamy niepewność pomiaru zgodnie z normą PKN-ISO/TS 14253-2:2009.

czytaj więcej
Strona: 1 2