Strona główna» Usługi» Usługi metrologiczne» Modernizacja maszyn pomiarowych

Modernizacja maszyn pomiarowych

modernizacja.jpg 
Celem procesu modernizacji maszyn pomiarowych, realizowanego w naszym Instytucie, jest  unowocześnienie tych maszyn oraz przywrócenie im pełnych możliwości pomiarowych. Modernizacja obejmuje remont części mechanicznej, wymianę układu elektroniki, instalację nowego oprogramowania oraz wyposażenie maszyny w zestaw różnych głowic pomiarowych. Przed modernizacją wykonuje się ekspertyzę stanu technicznego maszyny, w wyniku której opracowujemy indywidualną ofertę przedstawiającą zakres niezbędnej modernizacji, a także opcje wyposażenia w oprogramowanie i głowice pomiarowe, itp.
Modernizujemy maszyny ze sterowaniem ręcznym oraz ze sterowaniem CNC.
W ostatnim etapie modernizacji przeprowadza się regulację części mechanicznej, sprawdza się dokładność maszyny, wystawia świadectwo sprawdzenia, a następnie przeprowadza się szkolenie z obsługi zmodernizowanej maszyny.

 

Remont części mechanicznej może obejmować następujące czynności

 • regeneracja lub wymiana prowadnic aerostatycznych lub łożysk tocznych

 • regeneracja lub wymiana układów pneumatycznych

 • regeneracja prowadnic

 • wymiana systemów pomiarowych

 • modernizacja układów napędowych

 • inne niezbędne prace mechaniczne

Modernizacja części elektronicznej

Modernizacja części elektronicznej maszyn ze sterowaniem CNC obejmuje wymianę układu elektronicznego na nowy układ sterowania CNC oparty na kontrolerze UCC firmy Renishaw, stosowanym w maszynach pomiarowych prod. IZTW rodziny NMP.
Modernizacja części elektronicznej maszyn sterowanych ręcznie obejmuje wymianę układu elektroniki na nowy układ sterowania.

Modernizacja wyposażenia maszyny pomiarowej obejmuje instalacje dowolnego wyposażenia z oferty firmy Renishaw, zgodnie z wymaganiami użytkownika

 • głowice pomiarowe (stykowe)

 • głowica zmotoryzowana

 • głowice skaningowe (stykowe)

 • magazyn głowic pomiarowych

Modernizacja części programowej

Modernizacja części programowej maszyn obejmuje zainstalowanie, w zależności od typu maszyn (ręczna czy CNC), stosownego systemu operacyjnego, zapewniającego pełne oprogramowanie pomiarowe oraz, według uzgodnień z użytkownikiem, zestawu oprogramowania opcjonalnego:

 • system CMM Manager firmy NIKON

 • system MODUS firmy RENISHAW

 • dowolny system programowy 3D spełniający standard I++

Korzyści wynikające z modernizacji maszyn pomiarowych

 • przedłużenie okresu eksploatacji o dalsze 8-10 lat wraz z zapewnieniem w tym okresie pełnego serwisu

 • rozszerzenie możliwości metrologicznych pod względem programowym

 • utrzymanie parametrów metrologicznych

Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [3.05 MB]