Strona główna» Usługi» Usługi metrologiczne» Modernizacja maszyn pomiarowych

Modernizacja maszyn pomiarowych

modernizacja.jpg 
Celem procesu modernizacji maszyn pomiarowych, realizowanego w naszym Instytucie, jest  unowocześnienie tych maszyn oraz przywrócenie im pełnych możliwości pomiarowych. Modernizacja obejmuje remont części mechanicznej, wymianę układu elektroniki, instalację nowego oprogramowania oraz wyposażenie maszyny w zestaw różnych głowic pomiarowych. Przed modernizacją wykonuje się ekspertyzę stanu technicznego maszyny, w wyniku której opracowujemy indywidualną ofertę przedstawiającą zakres niezbędnej modernizacji, a także opcje wyposażenia w oprogramowanie i głowice pomiarowe, systemy TV, itp.
Modernizujemy maszyny ze sterowaniem ręcznym oraz ze sterowaniem CNC.
W ostatnim etapie modernizacji przeprowadza się regulację części mechanicznej, sprawdza się dokładność maszyny, wystawia świadectwo sprawdzenia, a następnie przeprowadza się szkolenie  obsługi z pracy na zmodernizowanej maszynie.

 

Remont części mechanicznej może obejmować następujące czynności

 • regeneracja lub wymiana prowadnic aerostatycznych lub łożysk tocznych

 • regeneracja lub wymiana układów pneumatycznych

 • regeneracja prowadnic

 • regeneracja trzpienia pomiarowego

 • wymiana systemów pomiarowych

 • modernizacja układów napędowych

 • inne niezbędne prace mechaniczne

Modernizacja części elektronicznej

Modernizacja części elektronicznej maszyn ze sterowaniem CNC obejmuje wymianę układu elektronicznego na nowy układ sterowania CNC typu MP CU5S, oparty na kontrolerze UCC firmy Renishaw, stosowanym w maszynach pomiarowych rodziny NMP.
Modernizacja części elektronicznej maszyn sterowanych ręcznie obejmuje wymianę układu elektroniki na nowy układ sterowania MP CU5R, oparty na kontrolerze UCC Lite firmy Renishaw.

Modernizacja wyposażenia maszyny pomiarowej obejmuje instalacje dowolnego wyposażenia z oferty firmy Renishaw zgodnie z wymaganiami użytkownika

 • głowice pomiarowe (stykowe lub optyczne)

 • głowica zmotoryzowana

 • głowice skaningowe (stykowe lub laserowe)

 • magazyn głowic pomiarowych

 • system TV do pomiarów bezstykowych

Modernizacja części programowej

Modernizacja części programowej maszyn obejmuje zainstalowanie, w zależności od typu maszyn (ręczna czy CNC), stosownego systemu operacyjnego, zapewniającego pełne oprogramowanie pomiarowe oraz, według uzgodnień z użytkownikiem, zestawu oprogramowania opcjonalnego

 • system MODUS firmy RENISHAW

 • system SOFT-WIN-3D firmy IZTW

 • system CMM Manager firmy NIKON

 • dowolny system programowy 3D spełniający standard I++

Korzyści wynikające z modernizacji maszyn pomiarowych

 • przedłużenie okresu eksploatacji o dalsze 8-10 lat wraz z zapewnieniem w tym okresie pełnego serwisu

 • rozszerzenie możliwości metrologicznych pod względem programowym

 • utrzymanie parametrów metrologicznych

Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [500.36 KB]