Strona główna» Osiągnięcia» Patenty

Patenty

Wykaz wybranych zgłoszeń patentowych, patentów i wzorów użytkowych IOS/IZTW

Zgłoszenia patentowe

Patenty

Wzory użytkowe

Zgłoszenia patentowe

 

Zgłoszenie patentowe nr 427444 - Osnowa polimerowa do narzędzi ściernych supertwardych przeznaczonych do obróbki powierzchni kamiennych i betonowych i sposób jej wytwarzania. Twórcy: Bączek E., Szałaś F., Putyra P., Podsiadło M., Staniewicz-Brudnik B., opubl. w BUP nr 09/2020 r.

Zgłoszenie patentowe nr 421649 - Kompozyt na osnowie węglika spiekanego dla narzędzi górniczych i sposób wytwarzania kompozytu na osnowie węglika spiekanego dla narzędzi górniczych. Twórcy: Szutkowska M., Jaworska L., Cygan S., Zientara D., Podsiadło M., opubl. w BUP nr 25/2018 r.

Zgłoszenie patentowe nr 425041 - Kompozyt ceramiczny z grupy UHTC na bazie dwuborku hafnu i sposób jego wytwarzania. Twórcy: Naughton-Duszova A., Bączek E., Podsiadło M., Cygan S., opubl. w BUP nr 21/2019 r.

Zgłoszenie patentowe nr 414332 - Kompozyt na osnowie węglika spiekanego dla narzędzi skrawających i sposób wytwarzania kompozytu na osnowie węglika spiekanego dla narzędzi skrawających. Twórcy: Szutkowska M., Jaworska L., Cygan S., Podsiadło M., opubl. w BUP nr 9/2017 r.

 

Patenty

Patent nr 232267 – Sposób modyfikacji naprężeń w warstwie wierzchniej utwardzonych stopów metali. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20150411417 20150227 - Method for modification of stresses in the surface layer of hardened metal alloys. Twórcy: Toboła D., Rusek P., Czechowski K., Wronska I., opubl. w WUP nr 5/2019.

Patent nr 231357 – Spoiwo hybrydowe do narzędzi ściernych. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20150411688 20150323 – Hybrid binder for abrasive tools.  Twórcy:  Bączek E., Staniewicz-Brudnik B., Wilk W., Szałaś F., Bąbka J., opubl. w WUP nr 2/2019 r.

Patent nr 230657 – Tarcza do nanoszenia powłok węglowych domieszkowanych metalami aktywnymi biologicznie i sposób jej wytwarzania. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20130404207 20130604 - Shield for coating the carbon-doped bioactive metal and a method for its preparation. Twórcy: Putyra P., Rajchel B., Jaworska L., Kwiatkowska J., Podsiadło M., Stobierski L., opubl. WUP nr 11/2018 r.

Patent nr 230584 – Implant dystrakcyjny. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20160416895 20160419 - Distraction implant. Twórcy: Machynia Z., Koynov K., Sztwiertnia K., opubl. WUP nr 11/2018 r.

Patent nr 229705 - Sposób wytwarzania kompozytu metaliczno-diamentowego dla narzędzi do cięcia i szlifowania. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20160417598 20160616 - Method for producing metallic-diamond composite for cutting and grinding tools. Twórcy: Bączek E., Putyra P., Laszkiewicz-Łukasik J., Staniewicz-Brudnik B., opubl. WUP nr 8/2018 r.

Patent nr 229677 - Kompozyt diamentowy z fazą wiążącą w postaci cermetalu i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20130406199 20131122 - Diamond composite with binding phase in the form of ceramic metal and method for producing it. Twórcy: Jaworska L., Klimczyk P., Szutkowska M., Bućko M.M., Cygan S., Laszkiewicz-Łukasik J., opubl. w WUP nr 8/2018 r.

Patent nr 227103 - Kompozyt z regularnym azotkiem boru i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20120402209 20121224 - Composite with regular boron nitride and a method for its preparation. Twórcy: Klimczyk P., Figiel P., Wyżga P., Jaworska L., Stobierski L., opubl. w WUP nr 10/2017 r.

Patent nr 226693 - Układ do generowania impulsów o stałej wartości prądu dla procesu elektroerozyjnego. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20110397685 20111231 - System for generating impulses with constant current for the EDM process. Twórcy: Mysiński W., Ziółek J., Wilk W., Mielnicki W., opubl. w WUP nr 8/2017 r.

Patent nr 226206 - Spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20140408077 20140430 - Ceramic binder for abrasive tools. Twórcy: Staniewicz-Brudnik B., Bączek E., Skrabalak G., opubl. w WUP nr 6/2017 r.

Patent nr 224205 - Kompozyt na osnowie diamentu z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20120400163 20120727 - Diamond matrix composite with ceramic binder phase and a method for its preparation. Twórcy: Szutkowska M., Jaworska L., Rozmus M., Wyżga P., Królicka B., Kalinka A., Podsiadło M., opubl. w WUP nr 11/2016 r.

Patent nr 223935 - Kompozyt diamentowy z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20100392341 20100908 - Diamond composite with ceramic binding phase and process for manufacturing thereof. Twórcy: Jaworska L., Rozmus M., Stobierski L., Morgiel J., Wyżga P., opubl. w WUP nr 11/2016 r.

Patent nr 222103 - Sposób i układ sterowania prędkością liniową elektrody drutowej podczas wycinania elektroerozyjnego. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20130406173 20131121 - Method and system for controlling linear advancing rate of electrode wire during spark erosion cutting. Twórcy: Nowakowski A., Frankowski P., opubl. w WUP nr 6/2016 r.

Patent nr 219878 - Narzędzie do nagniatania tocznego. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20120401007 - Rolling burnishing tool. Twórcy: Polowski W., Kalisz J., Janczewski Ł., Toboła D., Czechowski K., Wszołek J., opubl. w WUP nr 07/2015 r.

Patent nr 219877 - Narzędzie do nagniatania ślizgowego diamentem. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20120401006 - Tool for the diamond sliding burnishing. Twórcy: Polowski W., Czechowski K., Wszołek J., Toboła D., Kalisz J., Janczewski Ł., opubl. w WUP nr 07/2015 r.

Patent nr 219171 - Sposób i układ do pomiaru czasu opóźnienia zapłonu w procesach elektroerozyjnych. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20110397686 – Method and system for measuring the ignition delay in the EDM processes. Twórcy: Mysiński W., Ziółek J., Wilk W., Mielnicki W.,opubl. w WUP nr 03/2015 r.

Patent nr 215322 - Sposób formowania kompozytu diamentowego z gradientem stężenia faz. Twórca: Rozmus M., Jaworska L., Putyra P., Stobierski L., Klimczyk P., Kalinka A., opubl. w WUP nr 11/2013 r.

Patent nr 214732 - Zespół wciskający do łączenia elementów. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20080385786 - Extruding assembly for connecting of elements. Twórcy: Hyży J., Kowalik M., Kasprzak A., Niestój H., opubl. w WUP nr 09/2013 r.

Patent nr 213414 - Narzędzie ścierne supertwarde. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20080385385 - Superhard abrasive tool. Twórcy: Majewska-Albin K., Staniewicz-Brudnik B., opubl. w WUP nr 2/2013 r.

Patent nr 212600 - Kompozyt diamentowy i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20070383186 - Diament composite and its production method. Twórcy: Jaworska L., Stobierski L., Kwiatkowski J., Królicka B., Szutkowska M., Morgiel J., opubl. w WUP nr 10/2012 r.

Patent nr 203072 - Przyrząd do pomiaru długości. Twórcy: Jermak C., Chuchro Z., opubl. w WUP nr 8/2009 r.

Patent nr 199525 - Urządzenie do rozbijania emulsji olejowych metodą elektrostatyczno-elektrolityczną. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20000342792 – Apparatus for breaking oil emulsions using the electrostatic/electrolytic method. Twórcy: Korpała M., Musiałek K., Polowski W., Rutkowski W., Nowak D., opubl. w WUP nr 9/2008 r.

Patent nr 198249 - Kompozyt z regularnego azotku boru z metaliczno-ceramiczną fazą wiążącą. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20010349198 – Composites made of regular boron nitride with a metallo-ceramic bonding-phase and method of obtaining them. Twórcy: Benko E., Kwiatkowski J., Królicka B., Klimczyk P., opubl. w WUP nr 6/2008 r.

Patent nr 196603 - Elektroda do rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20000342793 – Electrode for breaking oil emulsions and separating oil from oil-contaminated liquids. Twórcy: Korpała M., Musiałek K., Polowski W., Rutkowski W., opubl. w WUP nr 1/2008 r.

Patent nr 196590 - Kompozyt z regularnego azotku boru z ceramiczną fazą wiążącą. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20010349197 – Composited made of regular boron nitride with a ceramicbonding phase and method of obtaining them. Twórcy: Benko E., Stobierski L., Kwiatkowski J., Królicka B., Klimczyk P., opubl. w WUP nr 1/2008 r.

Patent nr 192739 - Kompozyt diamentowy i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20000339961 - Diamond composite and method of obtaining same. Twórcy: Jaworska L., Gibas T., Kwiatkowski J., Królicka B., opubl. w WUP nr 12/2006 r.

Patent nr 192480 - Kompozyt z regularnego azotku boru i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL19980327151 - Composites of regular boron nitride and method of obtaining them. Twórcy: Benko E., Królicka B., Bartyzel K., Kwiatkowski J., Migdał W., opubl. w WUP nr 10/2006 r.

Patent nr 191953 - Sposób wytwarzania spieków diamentowych. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL19990336367 – Method of obtaining diamond sinters. Twórcy: Jaworska L., Kwiatkowski J., Gibas T., Królicka B., Walter J., opubl. w WUP nr 7/2006 r.

Patent nr 191952 - Urządzenie do elektrostatyczno-elektrolitycznego rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL20000337913 – Apparatus for electrostatically and electrolytically breaking emulsions of oils in liquid and separating oily impurities from liquids containing them. Twórcy: Korpała M., Polowski W., Rutkowski W., opubl. w WUP nr 7/2006 r.

Patent nr 191509 - Kompozyt warstwowy z regularnego azotku boru i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie patentowe w bazach EPO nr PL19980327152 - Laminated composites of regular boron nitride and method of obtaining them. Twórcy: Benko E., Królicka B., Bartyzel K., Kwiatkowski J., Migdał W., opubl. w WUP nr 5/2006 r.

Patent nr 188802 - Kompozyt z regularnego azotku boru i sposób jego wytwarzania. Twórcy: Benko E., Królicka B., Bartyzel K., Kwiatkowski J., Migdał W., opubl. w WUP nr 4/2005 r.

Patent nr 184383 - Urządzenie do kompensacji drgań wywołanych niewyważeniem wirującego zespołu maszynowego, zwłaszcza zespołu ściernicy szlifierki. Twórca: Wójtowicz J., opubl. w WUP nr 10/2002 r.

Patent nr 182789 - Spoiwo ceramiczne dla narzędzi ściernych. Twórcy: Staniewicz-Brudnik B., Majewska-Albin K., Tota J., opubl. w WUP nr 2/2002 r.

Patent nr 182763 - Spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych. Twórcy: Staniewicz-Brudnik B., Majewska-Albin K., Tota J., opubl. w WUP nr 2/2002 r.

Patent nr 178315 - Sprzęgło jednokierunkowo przeciążeniowe, toczne. Twórca: Bartosik M., opubl. w WUP nr 4/2000 r.

Patent nr 172991 - Zespół mocujący narzędzi zespolonych. Twórcy: Hyży J., Wit J., Stós J., Cebulewski K., opubl. w WUP nr 1/1998 r.

Patent nr 172972 - Głowica zabierakowa. Twórcy: Hyży J., Zdunek S., Stós J., Cebulewski K., opubl. w WUP nr 12/1997 r.

Patent nr 171858 - Urządzenie do elektrostatyczno-elektrolitycznego rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem. Twórca: Bułat A., opubl. w WUP nr 6/1997 r.

Patent nr 171827 - Sposób obróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej o podwyższonej dokładności. Twórcy: Ruszaj A., Czekaj J., Chuchro M., Dziedzic J., Novak A., Zybura-Skrabalak M., opubl. w WUP nr 6/1997 r.

Patent nr 166724 - Zespół mocujący złącza narzędzi zespolonych. Twórcy: Hyży J., Cebulewski K., Stós J., opubl. w WUP nr 6/1995 r.

Patent nr 165892 - Sposób obróbki cieplnej wyrobów z węglików spiekanych. Twórcy: Szutkowska M., Królicka B., Gibas T., opubl. w WUP nr 2/1995 r.

Patent nr 165827 - Złącze kratownicowe. Twórca: Karczmarski A.,  opubl.  w WUP nr 2/1995 r.

Patent nr 165765 - Sposób wytwarzania spieku na bazie regularnego azotku boru. Twórcy: Gibas T., Jaworska L., Kwiatkowski J., Filip R., Kalinka A., Migdał W., opubl. w WUP nr 2/1995 r.

Patent nr 165085 - Przyrząd do automatycznego mocowania uchwytu tokarskiego na wrzecionie obrabiarki. Twórcy: Ziemianin M., Hyży J., opubl. w WUP nr 11/1994 r.

Patent nr 164358 - Głowica do automatycznego mocowania uchwytów przedmiotowych, w szczególności uchwytów tokarskich, na wrzecionie obrabiarki. Twórcy: Ziemianin M., Hyży J., Stós J., opubl. w WUP nr 7/1994 r.

Patent nr 163367 - Stół roboczy obrabiarki, zwłaszcza obrabiarki ultradźwiękowo-ściernej. Twórcy: Junger A., Bojdo A., opubl. w WUP nr 3/1994 r.

Patent nr 161699 - Sposób wytwarzania spieku diamentowego. Twórcy: Jaworska L., Łucznik B., Migdał W., Kapiczenko M., opubl. w WUP nr 7/1993 r.

Patent nr 161692 - Złącze narzędziowe z bazą wzdłużną. Twórcy: Hyży J., Cebulewski K., Stós J., opubl. WUP nr 7/1993 r.

Patent nr 161144 - Głowica wytaczarska z mechaniczną korekcją wysuwu ostrza. Twórcy: Cebulewski K., Wandas W., Stós J., Hyży J., Ciemała H., opubl. w WUP nr 5/1993 r.

Patent nr 160695 - Uchwyt narzędzia kombinowanego. Twórcy: Hyży J., Cebulewski K., Stós J., opubl. w WUP nr 4/1993 r.

Patent nr 160680 - Trzpieniowa obrabiarka z uchylnym suportem. Twórcy: Sionkowski J., Cender K., Mikołajczyk L., Bednarz A., opubl. w WUP nr 4/1993 r.

Patent nr 160679 - Obrabiarka trzpieniowa. Twórcy: Cender K., Grząba J., Gałecki S., opubl. w WUP nr 4/1993 r.

Patent nr 160672 - Połączenie elementów składanych. Twórcy: Cebulewski K., Gryszka J., Madej T., opubl. w WUP nr 4/1993 r.

Patent nr 160383 - Złącze szybkozmienne. Twórcy: Hyży J., Cebulewski K., Stós J., opubl. w WUP nr 3/1993 r.

Patent nr 160381 - Szybkozmienne złącze, zwłaszcza narzędzi kombinowanych. Twórcy: Hyży J., Cebulewski K., Stós J., opubl. w WUP nr 3/1993 r.

Patent nr 159123 - Czujnik do pomiaru twardości materiałów, zwłaszcza metali. Twórca: Teichen J., opubl. w WUP nr 11/1992 r.

Patent nr 158669 - Sposób kształtowania drutem przelotowych wykrojów na wycinarce drutowej oraz układ przemieszczania i zawieszania drutu na wycinarce drutowej, zwłaszcza elektroerozyjnej. Twórcy: Buczek S., Woda W., opubl. w WUP nr 9/1992 r.

Patent nr 158619 - Przewoźne urządzenie do oczyszczania i przelewania płynów. Twórcy: Wasilewski P.A., Sartowski K., Ryniewicz A., Płaza T., Śniechowski R., Wojtyczek J., opubl. w WUP nr 9/1992 r.

Patent nr 158479 - Sposób wytwarzania ceramicznych płytek skrawających na narzędzia do obróbki stali i innych materiałów. Twórcy: Gibas T., Smuk B., Żurek Z., opubl. w WUP nr 9/1992 r.

Patent nr 158430 - Obrabiarka z poprzecznym suportem obiegowym. Twórcy: Wasilewski P.A., Pliszka A., Bartosik M., Kolasa K., Żmigrodzki S., Śniechowski R., opubl. w WUP nr 9/1992 r.

Patent nr 157783 - Paleta do poosiowej wymiany szczęk w uchwycie tokarskim. Twórcy: Ziemianin M.Z., Hyży J., Stós J., opubl. w WUP nr 7/1992 r.

Patent nr 157782 - Uchwyt tokarski ze szczękami wymiennymi poosiowo. Twórcy: Ziemianin M.Z., Hyży J., Stós J., opubl. w WUP nr 7/1992 r.

Patent nr 155878 - Obrabiarka z suportami obiegowymi. Twórcy: Wasilewski P.A., Bartosik M., Pliszka A., Kolasa K., Żmigrodzki S., Śniechowski R., opubl. w  WUP  nr 1/1992 r.

Patent nr 153354 - Sposób wykonywania brzeszczotów narzędzi zmechanizowanych. Twórca: Wójtowicz J., opubl. w WUP nr 4/1991 r.

Patent nr 150967 - Uchwyt tokarski z promieniowo wymienialnymi szczękami. Twórcy: Hyży J., Stós J., Zięba M., opubl. w WUP nr 7/1990 r.

Patent nr 150410 - Paleta z przesuwnymi kasetami do uchwytu tokarskiego. Twórcy: Hyży J., Stós J., Zięba M., opubl. w WUP nr 5/1990 r.

Patent nr 150344 - Uchwyt tokarski z osiowo wymienialnymi szczękami. Twórcy: Hyży J., Stós J., Zięba M., opubl. w WUP nr 5/1990 r.

Patent nr 150343 - Paleta uchwytu tokarskiego. Twórcy: Hyży J., Stós J., Zięba M., opubl. w WUP nr 5/1990 r.

Patent nr 148798 - Głowica do radełkowania prostego. Twórca: Kaczmarski A., opubl. w WUP nr 11/1989 r.

Patent nr 147948 – Sposób i układ do pomiaru parametrów chropowatości powierzchni. Twórcy: Kapusta B., Miller T., opubl. w WUP nr 8/1989 r.

Patent nr 146418 - Głowica skrawająco-dogniatająca do otworów o znacznej długości. Twórcy: Czechowski K., Bułat A., opubl. w WUP nr 01/1989 r.

Patent nr 139619 - Sposób wykonywania śrubowych rowków wiórowych w narzędziach skrawających trzpieniowych.  Twórcy:  Kurleto A., Musiałek K., opubl. w WUP nr  02/1987 r.

Patent nr 138777 - Tłoczywo do wytwarzania korpusów ściernic diamentowych. Twórcy: Jesionowska M., Michalska G., Moczarska A., Szałaś F., opubl. w WUP nr 10/1986 r.

Patent nr 138776 - Sposób sterowania posuwem elektrody w obrabiarce elektroerozyjnej i elektroniczny regulator posuwu elektrody w obrabiarce elektroerozyjnej. Twórca: Czechanowski R., opubl. w WUP nr 10/1986 r.

Patent nr 131812 - Układ sterowania prądem roboczym obrabiarki elektroerozyjnej. Twórcy: Adamski L., Czechanowski R., Dziedzic W., Liebeskind A., Nowakowski A., opubl. w WUP nr 1/1985 r.

Patent nr 128493 - Układ sterowania przepłukiwaniem szczeliny międzyelektrodowej w drążarce elektroerozyjnej. Twórcy: Albiński K., Czechanowski R., Liebeskind A., Wojtaszek Z., opubl. w WUP nr 01/1984 r.

Patent nr 116516 – Profilometr stykowy do pomiaru chropowatości powierzchni. Twórcy: Kapusta B., Miller T., opubl. w WUP nr 10/1981 r.

Patent nr 115908 – Sposób i układ do pomiaru udziału nośnego i ilości wzniesień profilu powierzchni. Twórcy: Kapusta B., Miller T., Widomski W., opubl. w WUP nr 5/1981 r.

Patent nr 106105 – Przyrząd do pomiaru wysokości fali na płytkach sprzęgłowych. Twórcy: Gajda K., Miernik E., opubl. w WUP nr 11/1979 r.

Wzory użytkowe

Wzór użytkowy nr 066787 - Uchwyt frezarski do obróbki kompletnej. Zgłoszenie w bazach EPO nr PL20110120200U – Milling machine handle for the complete treatment. Twórcy: Hyży J., Kowalik M., opubl. w BUP nr 2/2013 r.

Wzór użytkowy nr 065926 - Głowica zamykająca pojemniki hermetyczne. Zgłoszenie  w bazach EPO nr PL20090118626U – Head for closing airtight containers. Twórcy: Kowalik M., Hyży J., Bator M., opubl. w WUP nr 5/2012 r.

Wzór użytkowy nr 058094 - Przyrząd do pomiaru dokładności ruchu po okręgu, zwłaszcza stołów współrzędnościowych obrabiarek sterowanych numerycznie. Twórcy: Siudyła G., Gajda K., Glanas D., Zachorowski J., opubl. w WUP nr 09/2000 r.

Wzór użytkowy nr 056867 - Złącze wymiennych części głowic narzędziowych. Zgłoszenie w bazach EPO nr PL19950102491U. Joint for securing exchangeable components of toolheads. Twórcy: Cebulewski K., Hyży J., Wit J., Stós J., opubl. w WUP nr 02/1999 r.

Wzór użytkowy nr 056866 - Głowica wytaczarsko-planująca. Twórcy: Cebulewski K., Wit J., Stós J., Kowalik K., opubl. w WUP nr 02/1999 r.

Wzór użytkowy nr 055362 – Mocowadło z łapą obrotową. Zgłoszenie w bazach EPO nr PL19930098862U - Clamping device with a rotary clamp. Twórcy: Cebulewski K., Hyży J., Kowalik K., opubl. w WUP nr 8/1997 r.

Wzór użytkowy nr 054478 – Mechanizm przegubowo-dźwigniowy uchwytu obróbkowego. Zgłoszenie w bazach EPO nr PL19920096806U - Linkage for operating a machining chuck. Twórcy: Piżl S., Suchoń C., opubl. w WUP nr 8/1996 r.

Wzór użytkowy nr 052633 - Prowadnica części obrabiarkowych, zwłaszcza suportu liniowego lub krzyżowego. Twórca: Woda W., opubl. w WUP nr 12/1994 r.

Wzór użytkowy nr 052632 - Prowadnica części obrabiarkowych, szczególnie suportu liniowego lub krzyżowego. Twórca: Woda W., opubl. w WUP nr 12/1994 r.

Wzór użytkowy nr 052630 - Urządzenie do uzdatniania cieczy technologicznej. Twórca: Woda W., opubl. w WUP nr 12/1994 r.

Wzór użytkowy nr 050643 - Mechanizm sterowania pracą stołu rolkowego z członem przesuwnym pionowo. Twórcy: Czyżewicz C., Dubis L., Konieczny J., opubl. w WUP nr 12/1992 r.

Wzór użytkowy nr 050618 - Gwintownik skrawająco-dogniatający do dokładnych gwintów. Twórca: Kot R., opubl. w WUP, nr 12/1992 r.

Wzór użytkowy nr 050617 - Gwintownik skrawająco-dogniatajacy do gwintów o dużej dokładności. Twórcy: Wszołek J., Musiałek K., Lenczowski J., opubl. w WUP nr 12/1992 r.

Wzór użytkowy nr 050616 - Gwintownik skrawająco-dogniatający do gwintów wewnętrznych o dużej dokładności. Twórcy: Wszołek J., Musiałek K., Lenczowski J., opubl. w WUP nr 12/1992 r.

Wzór użytkowy nr 050615 - Gwintownik skrawająco-dogniatający do gwintów dokładnych. Twórca: Kot R., opubl. w WUP nr 12/1992 r.

Wzór użytkowy nr 049824 - Urządzenie do nawilżania i ozonizacji. Twórcy: Niestój H., Juszczak K., Cebulewski K., Szlagor J., opubl. w WUP nr 5/1992 r.

Wzór użytkowy nr 046778 - Uchwyt obrotowy do rur. Twórcy: Hyży J., Stós J., Ziemianin M., Dyrda J., Izydorczyk H., opubl. w WUP nr 6/1990 r.

Wzór użytkowy nr 046775 - Głowica pomiarowa profilometru. Twórcy: Stawowiak J., Cachel J., Szpakiewicz S., opubl. w WUP nr 6/1990 r.

Wzór użytkowy nr 039543 - Głowica obrabiarki erozyjnej. Twórcy: Woda W., Bażan M., opubl. w WUP nr 10/1985 r.

Zgłoszenie patentowe nr 404207 - Tarcza do nanoszenia powłok węglowych domieszkowanych metalami aktywnymi biologicznie i sposób jej wytwarzania. Zgłoszenie patentowe EP nr PL20130404207 – Disc for application of carbon coats with admixture of biologically active metals and disc production method. Twórcy: Putyra P., Rajchel B., Jaworska L., Kwiatkowska J., Podsiadło M., Stobierski L., opubl. w BUP nr 25/2014 r.

 

Zgłoszenie patentowe nr 402209 - Kompozyt z regularnym azotkiem boru i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie patentowe EP nr PL20120402209 – [Composite made of regular boron nitride and method of its obtaining.] Twórcy: Klimczyk P., Figiel P., Wyżga P., Jaworska L., Stobierski L., opubl. w BUP nr 14/2014 r.

 

Zgłoszenie patentowe nr 401007 - Narzędzie do nagniatania tocznego. Zgłoszenie patentowe EP nr PL20120401007 - Rolling burnishing tool. Twórcy: Janczewski Ł., Toboła D., Czechowski K., Wszołek J., Polowski W., Kalisz J., opubl. w BUP nr 8/2014 r. 

 

Zgłoszenie patentowe nr 401006 - Narzędzie do nagniatania ślizgowego diamentem. Zgłoszenie patentowe EP nr PL20120401006 - Tool for the diamond sliding burnishing. Twórcy: Polowski W., Czechowski K., Wszołek J., Toboła D., Kalisz J., Janczewski Ł., opubl. w BUP nr 08/2014 r.

 

Zgłoszenie patentowe nr 400163 - Kompozyt na osnowie diamentu z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania. Zgłoszenie patentowe EP nr PL20120400163 – [Diamond matrix composite with ceramic bonding phase and method of its obtaining.] Twórcy: Szutkowska M., Jaworska L., Rozmus M., Wyżga P., Królicka B., Kalinka A., Podsiadło M., opubl. w BUP nr 3/2014 r.