Strona główna» Dane kontaktowe pracowników IZTW

Dane kontaktowe pracowników IZTW

Imię i Nazwisko                                        
Funkcja
Stanowisko Telefon                             
Jacek Adamczyk   specjalista mechanik +48 12 63-17-217
Katarzyna Andrearczyk   specjalista ds. księgowych +48 12 63-17-151
Jan Bartosz radca prawny radca prawny +48 12 63-17-350
Jan Bąbka   tokarz +48 12 63-17-248
Elżbieta Bączek   inżynier technolog +48 12 63-17-354
Agnieszka Bielecka   specjalista administracyjno-ekonomiczny +48 12 63-17-285
Maria Błażejewska   specjalista dokumentalista +48 12 63-17-292
Jerzy Broś mechanik konserwator ślusarz +48 12 63-17-173
Jolanta Cyboroń   inżynier technolog +48 12 63-17-326
Sławomir Cygan   inżynier technolog +48 12 63-17-332
Kazimierz Czechowski kierownik zakładu
adiunkt +48 12 63-17-250
Jan Czekaj   starszy specjalista mechanik
+48 12 63-17-239
Andrzej Czerwiński   asystent +48 12 63-17-210
Sebastian Dąbrowski   specjalista do obsługi urządzeń specjalnych (niekonwencjonalnych) +48 12 63-17-339
Danuta Dębska   starszy specjalista ds. programów i projektów +48 12 63-17-458
Tomasz Duszyk   specjalista pomiarowiec +48 12 63-17-269
Józef Dziedzic
starszy specjalista elektryk +48 12 63-17-240
Stanisław Dziedzic   ślusarz +48 12 63-17-198
Paweł Figiel   adiunkt +48 12 63-17-411
Andrzej Flądro   ślusarz-spawacz +48 12 63-17-193
Janusz Franczak   asystent +48 12 63-17-280
Krzysztof Gajda   starszy specjalista mechanik +48 12 63-17-365
Paweł Gandurski   starszy specjalista konstruktor +48 12 63-17-182
Krystyna Gaweł   specjalista administracyjno-ekonomiczny +48 12 63-17-255
Wiesław Gąsiorowski   starszy specjalista utrzymania ruchu +48 12 63-17-450
Marek Glazor   tokarz-ślusarz precyzyjny +48 12 63-17-267
Jacek Gogól   asystent +48 12 63-17-347
Sławomir Górski   elektromonter +48 12 63-17-282
Zbigniew Grubert   frezer +48 12 63-17-193
Robert Jakubas   specjalista konstruktor +48 12 63-17-199
Krystyna Janicka   technik dokumentalista +48 12 63-17-297
Jolanta Janik kasa specjalista ds. księgowych +48 12 63-17-137
Krzysztof Janik   specjalista mechanik +48 12 63-17-265
Rafał Jarosz   specjalista do obsługi obrabiarek CNC +48 12 63-17-260
Lucyna Jaworska

kierownik centrum

sekretarz naukowy

profesor zwyczajny IZTW

sekretarz naukowy

+48 12 63-17-321
Dorota Jończyk
  starszy specjalista administrator informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie +48 12 63-17-311
Mirosław Kaczyński   ślusarz
+48 12 63-17-198
Zdzisław Kalina

konserwator urządzeń mechanicznych +48 12 63-17-173
Andrzej Kalinka   starszy specjalista metalurg +48 12 63-17-362
Janusz Kalisz   asystent +48 12 63-17-209
Andrzej Kaniecki   główny specjalista ds. bhp
+48 12 63-17-136
Joanna Kapusta kierownik zakładu starszy dokumentalista dyplomowany +48 12 63-17-287
Stanisław Karcz   inżynier elektronik +48 12 63-17-235
Małgorzata Karolus   adiunkt - specjalista w zakresie krystalografii +48 12 63-17-331
Elżbieta Karpińska-Pawlak   starszy specjalista dokumentalista +48 12 63-17-292
Jacek Kasina   specjalista ds. zaopatrzenia +48 12 63-17-166
Anna Kawalec   specjalista ds. płac +48 12 63-17-149
Jacek Kazior
  konserwator urządzeń mechanicznych +48 12 63-17-173
Piotr Klimczyk
kierownik labolatorium
adiunkt
+48 12 63-17-330
Marek Kłosiński administrator sieci starszy specjalista administrator sieci +48 12 63-17-400
Jan Knapik   tokarz-frezer +48 12 63-17-198
Robert Kochański   specjalista ds. zamówień publicznych +48 12 63-17-202
Michał Kolasa telefonista
specjalista teleinformatyk +48 12 63-17-175
Mariusz Kopeć   specjalista automatyk +48 12 63-17-278
Aleksander Kowalczyk   specjalista mechanik +48 12 63-17-208
Jerzy Kozak   profesor +48 12 63-17-412
Stefan Kozieł   ślusarz-spawacz +48 12 63-17-193
Tadeusz Krzywda   starszy specjalista mechanik +48 12 63-17-244
Józef Krzyworzeka   konserwator ślusarz-spawacz +48 12 63-17-173
Anna Kurowska-Zemla kancelaria referent +48 12 63-17-158
Paweł Kurzawa   elektromonter
+48 12 63-17-282
Jolanta Laszkiewicz-Łukasik   asystent +48 12 63-17-409
Wiesław Lewkowicz   tokarz-hartownik +48 12 63-17-194
Aneta Łętocha   inżynier metrolog +48 12 63-17-273
Adam Łuszczek
  specjalista mechanik +48 12 63-17-216
Zbigniew Machynia   specjalista badawczo-techniczny +48 12 63-17-207
Elżbieta Madoń   specjalista ds. księgowych +48 12 63-17-187
Elżbieta Marek radca prawny radca prawny +48 12 63-17-152
Lesław Marjański kierownik zakładu starszy specjalista mechanik +48 12 63-17-190
Krzysztof Mika
specjalista ds. gospodarki magazynowej
+48 12 63-17-163
Tatiana Miller p.o. kierownika zakładu asystent +48 12 63-17-272
Szymon Misiołek   specjalista mechanik +48 12 63-17-407
Urszula Napiórkowska sekretarka specjalista administracyjno-ekonomiczny +48 12 63-17-100
Annamaria Naughton-Duszova   adiunkt +48 12 63-17-366
Andrzej Nowakowski
  adiunkt +48 12 63-17-234
Krzysztof Obajtek mistrz specjalista mechanik +48 12 63-17-165
Czesław Ociepa   tokarz +48 12 63-17-193
Grażyna Okulicka   specjalista ds. księgowych i rozliczania działalności statutowej +48 12 63-17-125
Michał Osewski administrator sieci specjalista administrator sieci +48 12 63-17-401
Jerzy Pietruszewski   starszy specjalista elektryk +48 12 63-17-351
Ryszard Piszak elektryk elektromonter +48 12 63-17-174
Grzegorz Podlasko główny energetyk, kierownik działu
starszy specjalista +48 12 63-17-172
Marcin Podsiadło   technik technolog +48 12 63-17-326
Zbigniew Połomski kierownik centrum starszy specjalista mechanik +48 12 63-17-180
Piotr Poradzisz   referent samodzielny pracownik ds. ochrony mienia +48 12 63-17-135
Michał Potaczek   specjalista mechanik +48 12 63-17-213
Piotr Putyra kierownik pracowni
adiunkt +48 12 63-17-326
Wiktoria Ratuszek   profesor nadzwyczajny IZTW - specjalista w zakresie krystalografii +48 12 63-17-331
Marcin Rozmus   adiunkt +48 12 63-17-324
Adrian Rybka
specjalista informatyk +48 12 63-17-293
Wojciech Rybka z-ca kierownika zakładu specjalista elektronik +48 12 63-17-418
Cecylia Serwin   specjalista administracyjno-ekonomiczny +48 12 63-17-105
Grzegorz Skrabalak   adiunkt +48 12 63-17-237
Bogdan Skrzyński   koordynator spraw obronnych +48 12 63-17-447
Wiesława Sokołowska kierownik działu
specjalista ds. kadr +48 12 63-17-145
Barbara Staniewicz-Brudnik   profesor nadzwyczajny IZTW +48 12 63-17-218
Ireneusz Staruchowicz   szlifierz-ostrzarz +48 12 63-17-193
Andrzej Stwora   starszy specjalista mechanik +48 12 63-17-313
Ryszard Sułko   ślusarz +48 12 63-17-198
Roman Sysło   inżynier ochrony środowiska +48 12 63-17-449
Katarzyna Szczepek-Wcisło
pełnomocnik Dyrektora ds. jakości +48 12 63-17-457
Barbara Szczyrba-Toczyska główna księgowa główna księgowa +48 12 63-17-150
Andrzej Szeląg   specjalista elektronik +48 12 63-17-184
Mariusz Szewczuk   pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych +48 12 63-17-447
Barbara Szewczyk   starszy specjalista dokumentalista +48 12 63-17-317
Maciej Szołtysek   specjalista ds. zaopatrzenia +48 12 63-17-161
Janusz Szulborski administrator sieci specjalista administrator sieci +48 12 63-17-401
Magdalena Szutkowska
  profesor nadzwyczajny IZTW +48 12 63-17-328
Ewa Śliwa   specjalista ds. księgowych +48 12 63-17-155
Daniel Toboła   asystent +48 12 63-17-251
Zbigniew Wajda   specjalista elektronik +48 12 63-17-284
Krzysztof Wcisło kierownik zakładu
asystent +48 12 63-17-414
Radosław Wilczek   starszy specjalista ds. inwestycji +48 12 63-17-201
Włodzimierz Wilk   specjalista badawczo-techniczny +48 12 63-17-219
Władysław Włodarczyk kierownik działu specjalista ds. zaopatrzenia +48 12 63-17-168
Wojciech Włodarczyk   ślusarz +48 12 63-17-198
Jacek Wojtal   starszy specjalista ds. normalizacji +48 12 63-17-286
Jaromir Wolski   specjalista ds. środków trwałych +48 12 63-17-224
Marek Wójcik   szlifierz tokarz operator elektrodrążarki +48 12 63-17-265
Iwona Wrońska   asystent +48 12 63-17-257
Piotr Wyżga   asystent +48 12 63-17-408
Łucja Ząbek
  specjalista ds. płac +48 12 63-17-156
Zbigniew Ząbek   technik narzędziowiec
+48 12 63-17-195
Stanisław Zelech   tokarz-szlifierz +48 12 63-17-193
Jacek Ziółek z-ca Dyrektora
+48 12 63-17-100
Maria Zybura-Skrabalak Dyrektor Instytutu

+48 12 63-17-101
Małgorzata Żołnierczyk kadry, archiwista Instytutu
specjalista ds. kadr i archiwum +48 12 63-17-143

 

Konserwator urządzeń mechanicznych