Strona główna» Przetargi» Aktualne» Usługa ochrony osób i mienia IZTW

Usługa ochrony osób i mienia IZTW

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania.pdf pdf [146.25 KB]
Word Document zał 7 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc doc [49.00 KB]
Word Document zał 6 - oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień.doc doc [51.50 KB]
Word Document zał 5 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.doc doc [51.50 KB]
Word Document zał 4 - wykaz usług głównych.doc doc [52.00 KB]
Word Document zał 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc doc [49.50 KB]
Word Document zał 1 - formularz oferty.doc doc [63.50 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia po m….pdf pdf [53.42 KB]
Adobe Acrobat Document Odpowiedzi na pytania I.pdf pdf [506.09 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf [66.82 KB]
Adobe Acrobat Document SIWZ.pdf pdf [124.32 KB]
Adobe Acrobat Document zał 1 - formularz oferty.pdf pdf [46.89 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf [53.40 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - oświadczenie wykonwacy w trybie art. 44 ustawy dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.pdf pdf [42.91 KB]
Adobe Acrobat Document zał 4 - wykaz usług głównych.pdf pdf [42.11 KB]
Adobe Acrobat Document zał 5 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń te….pdf pdf [41.59 KB]
Adobe Acrobat Document zał 6 - oświadczenie o posiadaniu przez osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia niezbędnych uprawnień.pdf pdf [40.83 KB]
Adobe Acrobat Document zał 7 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z post….pdf pdf [39.35 KB]
Adobe Acrobat Document zał 8 - projekt umowy.pdf pdf [89.16 KB]