Strona główna» Aktualności» Warsztaty SINTERCER – 11 czerwca 2014

Warsztaty SINTERCER – 11 czerwca 2014

Warsztaty SINTERCER – 11 czerwca 2014Warsztaty
SPIEKANIE CERAMIKI ZA POMOCĄ METOD WYSOKOCIŚNIENIOWYCH-WYSOKOTEMPERATUROWYCH ORAZ TECHNIKI SPS 

 

11 czerwca 2014 roku w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie odbyły się Warsztaty nt. Spiekanie ceramiki za pomocą metod wysokociśnieniowych-wysokotemperaturowych oraz techniki SPS. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Rozwój centrum procesów spiekania i wymiana wiedzy dotyczącej metod spiekania specjalnych materiałów kompozytowych o osnowie ceramicznej w warunkach braku równowagi termodynamicznej SINTERCER” realizowanego przez Instytut w ramach  7. Programu Ramowego UE - Potencjał Badawczy – Możliwości – FP7 – REGPOT-CT-2013-316232-SINTERCER. W warsztatach wzięło udział 37 osób reprezentujących instytuty badawcze, wyższe uczelnie techniczne oraz firmy działające w branży materiałoznawczej.

W pierwszej części spotkania dr Maria ZYBURA-SKRABALAK - Dyrektor Instytutu przedstawiła działalność naukowo-badawczą IZTW, a prof. dr hab. inż. Lucyna JAWORSKA - Sekretarz Naukowy Instytutu zaprezentowała założenia i cele projektu SINTERCER. W dalszej części warsztatów pracownicy naukowi Instytutu dr inż. Piotr KLIMCZYK oraz dr inż. Piotr PUTYRA przedstawili prace prowadzone w ramach projektu w zakresie spiekania metodą HPHT materiałów supertwardych i nanomateriałów oraz spiekania metodą SPS różnego rodzaju materiałów ceramicznych. Dr Jacek MAZUR z Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach zaprezentował zastosowanie techniki SPS do wytwarzania kompozytowych materiałów termoelektrycznych oraz kompozytów typu metal-SiC

Drugą część spotkania stanowiły pokazy urządzeń do spiekania metodami HPHT, SPS oraz SLS w laboratoriach Instytutu prezentowane przez dr inż. Piotra KLIMCZYKA, dr inż. Pawła FIGLA, dr inż. Piotra PUTYRĘ oraz mgr inż. Andrzeja STWORĘ.
Spotkanie sprzyjało wymianie doświadczeń oraz dyskusji, jak również stało się platformą do prezentacji potencjału Narodowego Centrum Badań Jądrowych O/Świerk oraz firmy DACPOL z Piaseczna w szerokim gronie osób zainteresowanych metodami spiekania.
Po lunchu osoby zainteresowane udały się do wybranych laboratoriów Centrum Inżynierii Materiałowej i Technik Spiekania oraz Zakładu Metrologii Wielkości Geometrycznych.

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane w ramach projektu SINTERCER. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu http://www.ios.krakow.pl/sintercer/

Galeria