Strona główna» Informacja Naukowo-Techniczna» Bazy danych

Bazy danych

» BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW IZTW «

Baza Publikacje Pracowników IZTW zawiera opisy bibliograficzne polskich i zagranicznych publikacji pracowników Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Stanowi źródło informacji o specjalistach w dziedzinie obróbki skrawaniem, ściernej i niekonwencjonalnych metod obróbki, narzędzi skrawających i ściernych, inżynierii materiałowej, metrologii wielkości geometrycznych, oprzyrządowania obróbkowego i montażu.


» BAZA DANYCH SAWIOS «

Baza danych SAWIOS jest baza dokumentacyjną o charakterze bibliografii zawartości czasopism. Baza tworzona jest na podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich (60 tytułów) i zagranicznych (30 tytułów) oraz materiałów konferencyjnych gromadzonych w bibliotece IOS.


» KATALOG PATENTÓW «

KATALOG ELEKTRONICZNY wybranych Polskich Opisów Patentowych sklasyfikowanych wg klas B23 i B24, wydanych przez Urząd Patentowy, dotyczących tematyki opracowywanej przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania


»BAZTECH «

"Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.