Strona główna» Produkty» Ściernice diamentowe i CBN ze spoiwem ceramicznym

Ściernice diamentowe i CBN ze spoiwem ceramicznym

Tagi: narzędzia skrawające i ścierne, ściernice ściernice ze spoiwem ceramicznym

Narzędzia ścierne diamentowe i z regularnego azotku boru ze spoiwami ceramicznymi przeznaczone są do obróbki ściernej ceraminiki specjalnej (tlenkowej, tlenkowo-azotkowej, mieszanej, trudno obrabialnych stali stopowych konstrukcyjnych, narzędziowych i szybkotnących wzbogaconych wanadem, niklem, molibdenem oraz specjalnych stopów wysokoniklowych.

Cechy ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym

 • wysoka jakość obrabianej powierzchni

 • niska temperatura w strefie obróbki

 • szlifowanie z chłodzeniem

 • możliwość zaprogramowania stopnia porowatości ściernicy

 • możliwość chemicznego związania ziarna ze spoiwem

 • łatwość profilowania (kształtowania) i regenerowania powierzchni roboczej ściernicy z zastosowaniem metod konwencjonalnych

 • zalecane do obróbki węglików spiekanych i stali narzędziowych i szybkotnących

Przeznaczenie

Ściernice z ziarnem diamentowym przeznaczone są do ostrzenia i docierania narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych, z polikrystalicznego diamentu PCD i z polikrystalicznego regularnego azotku boru PCBN, do szlifowania płytek skrawających z narzędziowej ceramiki tlenkowej i azotkowej.
Ściernice z ziarnem z regularnego azotku boru (cBN) przeznaczone są do szlifowania stali narzędziowych, szybkotnących i innych trudno obrabialnych stali stopowych o wysokiej twardości ( > 60 HRC), stopów wysokoniklowych o długim ciągliwym wiórze, stellitów.

Wykorzystuje się je w operacjach

 • szlifowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni cylindrycznych

 • szlifowania powierzchni płaskich

 • szlifowania profilowego uzębień

 • szlifowania rowków wielowypustowych

 • ostrzenia narzędzi skrawających.

Warunki eksploatacji

Parametry i warunki obróbki ściernicami z ziarnem diamentowym lub z regularnego azotku boru uzależnione są od rodzaju materiału i operacji szlifowania

Dane techniczne

Ściernice w zakresie średnic od 10 do 220 mm, wymiary warstwy ściernej zawierają się w zakresie wymiarów: szerokość 3 – 28 mm, grubość 2 – 6 mm.

Specjalizujemy się w ściernicach nietypowych o specjalistycznym przeznaczeniu, jak również wykonujemy ściernice standardowe wg katalogu. 

Kształty wykonywanych w IZTW ściernic ze spoiwem ceramicznym

1A1,  14A1,  6A2,  6A9,  11A2,  4A2,  12A2-45o,  12A2-20o,  9A3,  1A8,  1A1W 

Koncentracje ziarna diamentowego lub ziarna regularnego azotku boru (cBN)

75, 100, 125, 150 lub inne wg uzgodnień 

Informacje dodatkowe

 • Ściernice ze spoiwami ceramicznymi, o żądanej wielkości ziarna i koncentracji, wytwarzane są w oparciu o opracowane w Instytucie własne technologie.
 • Kształty i wymiary narzędzi ściernych są ustalane bezpośrednio z zamawiającym w zależności od przeznaczenia.
 • Ceny narzędzi ściernych ustalane są indywidualnie dla konkretnego zamówienia w zależności od kształtu, wymiarów i charakterystyki narzędzia. 
 • Wszystkie oferowane narzędzia ścierne są użytkowane od wielu lat w przemyśle krajowym.

Zalety

Narzędzia ze spoiwami ceramicznymi przeznaczone są do obróbki ściernej ceramiki specjalnej (tlenkowej, tlenkowo-azotkowej, mieszanej), trudno obrabialnych stali stopowych konstrukcyjnych, narzędziowych i szybkotnących wzbogaconych wanadem, niklem, molibdenem oraz specjalnych stopów wysokoniklowych. Ściernice diamentowe o spoiwie ceramicznym można stosować do ostrzenia narzędzi z ostrzami PCD i PCBN. Szlifując ściernicami diamentowymi i z regularnego azotku boru o spoiwie ceramicznym uzyskuje się, dzięki niskiej temperaturze w strefie obrabianej, wysoką jakość powierzchni w stosunkowo krótkim czasie szlifowania.
Ściernice z nowo opracowanymi spoiwami umożliwiają szlifowanie przy podwyższonych prędkościach obwodowych ściernicy (do 75 m/s) oraz uzyskanie wysokiej dokładności wymiarowo-kształtowej przedmiotu obrabianego. Narzędzia te wyróżniają się możliwością regulacji koncentracji ziarna ściernego (od 75 – 200%), porowatości (od 30 – 50%) - co ułatwia szlifowanie materiałów o długim ciągliwym wiórze, dużą zdolnością do samoostrzenia i łatwością profilowania (kształtowania) powierzchni roboczej ściernicy metodami konwencjonalnymi.
Narzędzia ścierne supertwarde ze spoiwami ceramicznymi charakteryzują się wysoką trwałością, zminimalizowanym zużyciem objętościowym i bardzo dobrą dokładnością wymiarowo–kształtową przedmiotu obrabianego. Zastosowanie tych narzędzi w procesie szlifowania materiałów trudno obrabialnych pozwala na obniżenie o ok. 10% kosztów obróbki ze względu na niższy koszt narzędzia, wydłużenie o 15% czasu pracy narzędzia pomiędzy kolejnymi cyklami obciągania, mniejsze zanieczyszczenie środowiska.
Ściernice ceramiczne należy stosować z chłodzeniem.
Opracowane w Instytucie narzędzia ścierne ze spoiwami ceramicznymi zostały nagrodzone złotymi medalami na 58. Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii, Brussels Innova, w 2009 r. w Brukseli i na Międzynarodowych Targach Poznańskich ITM w 2010 r., srebrnymi medalami na Wystawie Wynalazków IWIS 2010 w Warszawie (IV International Warsaw Invention Show) i na Międzynarodowej Wystawie „Women Inventors KIWIE 2011” w Seulu w Korei w 2011 r. Specjalne narzędzia supertwarde uzyskały także dyplom uznania od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. B. Kudryckiej na XVII Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w 2009 roku, Warszawa, Muzeum Techniki NOT, 2010.

Złoty medal - Brussels Innova 2009

Złoty medal na 58. Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii,
Brussels Innova, w 2009 r. w Brukseli

Złoty medal - ITM 2010

Złoty medal na  Międzynarodowych Targach Poznańskich ITM w 2010 r.,

Srebrny medal - IWIS 2010

Srebrny medal na Wystawie Wynalazków IWIS 2010 w Warszawie  (IV International Warsaw Invention Show)

Srebrny medal - Women Inventors KIWIE 2011

Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie „Women Inventors KIWIE 2011” w Seulu w Korei w 2011 r

WOMEN INVENTORS KIWIE 2011.jpg

Dyplom uznania Instytutu Wynalazczości i Badań Iranu na Międzynarodowej Wystawie „Women Inventors KIWIE 2011”, Seul, Korea, 2011

 

Dyplom uznania - NOT-2010

Dyplom uznania od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. B. Kudryckiej na XVII Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w 2009 roku, Warszawa, Muzeum Techniki NOT, 2010.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document katalog ściernic pdf [4.87 MB]
Adobe Acrobat Document karta katalogowa-Ściernice diamentowe i z regularnego azotku boru o spoiwie żywicznym, metalowym i ceramicznym pdf [360.31 KB]
Adobe Acrobat Document karta katalogowa-ściernice trzpieniowe diamentowe 1A1W pdf [349.43 KB]
Adobe Acrobat Document karta katalogowa-ściernice płaskie 1A1R pdf [421.05 KB]
Adobe Acrobat Document karta katalogowa-Ściernice diamentowe ze spoiwem ceramicznym pdf [826.79 KB]
Adobe Acrobat Document karta katalogowa-Spoiwo ceramiczne do narzędzi z regularnego azotku boru pdf [486.07 KB]
Adobe Acrobat Document karta katalogowa-Badania bezpieczeństwa narzędzi obrotowych pdf [471.86 KB]

Wyślij zapytanie

rozwiń