Strona główna» Osiągnięcia» Nagrody i dyplomy» INTARG 2015 za nami

INTARG 2015 za nami

Tagi: brązowy medal, nagrody i wyróżnienia, srebrny medal, targi

INTARG 2015Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 odbyły się w dniach 25-26 czerwca w Krakowie. Centrum Kongresowe ICE było przez dwa dni miejscem ekspozycji wynalazków i innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez naukowców z jednostek badawczych i uczelni, przedsiębiorców, a nawet nauczycieli i uczniów szkół zawodowych o profilu technicznym.

Patronat honorowy nad Targami sprawowali m.in. Lena Kolarska-Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP, Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej NOT, Krzysztof Jan Kurzydłowski Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa.

Targom towarzyszyła konferencja pod hasłem Od koncepcji do zysku. Tematyka konferencji dotyczyła nowych zasad finansowania badań naukowych, z naciskiem na Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”, jak również przybliżenie przedsiębiorcom i jednostkom sfery nauki sposobów przygotowania się do nowego rozdania funduszy unijnych. Obrady odbywały się w trzech blokach panelowych: Nauka a biznes, Innowacje w praktyce oraz Źródła finansowania innowacji w Polsce.

W konferencji uczestniczyli m.in.: Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych – prof. Leszek Rafalski, który był również gościem honorowym Targów, prof. Ryszard Tadeusiewicz i prof. Andrzej Dziech z AGH.W panelach dyskusyjnych wzięli udział ponadto przedstawiciele biznesu, m.in. z firmy Dr Irena Eris, Microsoft, IBM Polska oraz Tauron.

Zaprezentowano łącznie 100 wynalazków z Polski i z zagranicy. Jury przyznało wyróżnienia specjalne oraz nagrody i medale konkursowe, wśród nagrodzonych były też wynalazki zgłoszone przez nasz Instytut.

Nagrodę platynową w kategorii Inżynieria i Przemysł przyznano za Spoiwo hybrydowe do narzędzi ściernych. Autorzy wynalazku: mgr inż. Elżbieta Bączek, mgr inż. Włodzimierz Wilk, dr inż. Barbara Staniewicz-Brudnik, prof IZTW, tech. Franciszek Szałaś, Jan Bąbka.

Srebrnymi medalami nagrodzono następujące wynalazki:

Spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych, autorzy wynalazku: dr inż. Barbara Staniewicz-Brudnik, prof. IZTW, mgr inż. Elżbieta Bączek, dr inż. Grzegorz Skrabalak;

Sposób modyfikacji naprężeń w warstwie wierzchniej utwardzonych stopów metali, autorzy wynalazku: mgr inż. Daniel Toboła, dr hab. inż. Piotr Rusek, prof. IZTW, dr inż. Kazimierz Czechowski, mgr inż. Iwona Wronska;

Modułowy system do pomiaru i analizy powierzchni TOPO 02, autorzy wynalazku: mgr inż. Tatiana Miller, inż. Krzysztof Gajda.

Medal brązowy przyznano dla wynalazku Materiały ceramiczne do kształtowania metodą EDM, autorzy: dr inż. Piotr Putyra, mgr inż. Barbara Smuk, tech. Marcin Podsiadło, mgr inż. Jolanta Laszkiewicz-Łukasik.

Galeria