Strona główna» Aktualności» Informacja Komisji Konkursowej

Informacja Komisji Konkursowej

Informujemy, że Komisja Konkursowa powołana przez Radę Naukową instytutu badawczego pn. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej i dokonaniu oceny końcowej Kandydatów podjęła dnia 21 stycznia 2016 r. uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Rozwoju kandydatury Pani Marii Zybury-Skrabalak na stanowisko Dyrektora instytutu badawczego pn. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z siedzibą w Krakowie.

Stanowisko Komisji Konkursowej poparła Rada Naukowa IZTW i w podjętej uchwale Nr 99 z dnia 22 stycznia 2016 roku zarekomendowała Panu Ministrowi Rozwoju Panią Marię Zyburę-Skrabalak na stanowisko Dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.