bip

Dane kontaktowe

ios logo

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37A
tel. +48 12 63-17-100,
fax. +48 12 63-39-490
email: 

Główny budynek Instytutu Zaawansowanych Technologii WytwarzaniaInstytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie jest instytutem badawczym, specjalizującym się w technologiach obróbki skrawaniem i ściernej, technologiach niekonwencjonalnych zaawansowanego kształtowania ubytkowego i przyrostowego wyrobów, mikro- i nanotechnologii, inżynierii materiałowej, metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania.

Misją Instytutu jest opracowywanie nowych technologii kształtowania wyrobów z wykorzystaniem wyżej wymienionych metod. Badania i prace rozwojowe ukierunkowane są na technologie ekologiczne i energooszczędne, przeznaczone głównie do kształtowania materiałów trudno obrabialnych i mikroobróbki. Prowadzenie badań umożliwiają nowoczesne urządzenia technologiczne - centra obróbkowe frezarskie i tokarskie, mikrodrążarka elektroerozyjna, urządzenia do spiekania proszków metali metodą SLS.

Ważne miejsce w Instytucie zajmują prace mające na celu opracowanie nowych materiałów twardych i supertwardych, zwłaszcza materiałów przeznaczonych na ostrza narzędzi skrawających, jak np. ceramika oraz kompozyty diamentowe i z regularnego azotku boru (cBN).

Jako uzupełnienie powyższych technologii opracowywane są nowe metody i urządzenia do pomiarów wielkości geometrycznych (rozwijane są przede wszystkim metody współrzędnościowe oraz metody pomiaru i analizy topografii powierzchni), a także urządzenia do montażu, pakowania i dozowania, min. dla przemysłu farmaceutycznego.

Wysoki poziom prac prowadzonych w Instytucie gwarantuje współpraca z licznymi ośrodkami badawczymi w Europie i Ameryce Północnej, obejmująca wspólne prowadzenie projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, wymianę kadr oraz wymianę doświadczeń w zakresie badań i wdrożeń.