bip

Dane kontaktowe

ios logo

Sieć Badawca Łukasiewicz - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37A
tel. +48 12 63-17-100,
fax. +48 12 63-39-490
email: 

Strona główna» Majątek

Majątek

AKTYWA 31.12.2017
wartość netto w zł
A. Aktywa trwałe 8 260 315,09
   I.Wartości niematerialne i prawne 117 654,60
   II.Rzeczowe aktywa trwałe 7 885 693,20
      1. Środki trwałe 7 816 818,20
        a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ) 163 878,34
        b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 766 040,05
        c) urządzenia techniczne i maszyny 272 150,86
        d) inne środki trwałe 2 614 748,95
      2. Środki trwałe w budowie 68 875,00
   III. Należności długoterminowe 0,00
   IV. Inwestycje długoterminowe 256 967,29
      1. Nieruchomości 252 727,29
      2. Długoterminowe aktywa finansowe 4 240,00

 

AKTYWA 31.12.2016
wartość netto w zł
A. Aktywa trwałe 7 986 678,35
   I.Wartości niematerialne i prawne 65 963,60
   II.Rzeczowe aktywa trwałe 7 642 870,88
      1. Środki trwałe 7 573 995,88
        a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ) 170 532,70
        b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 039 010,43
        c) urządzenia techniczne i maszyny 709 214,79
        d) inne środki trwałe 1 655 237,96
      2. Środki trwałe w budowie 68 875,00
   III. Należności długoterminowe 0,00
   IV. Inwestycje długoterminowe 277 843,87
      1. Nieruchomości 272 928,87
      2. Długoterminowe aktywa finansowe 4 915,00

Rejestr zmian

Data Osoba modyfikująca Typ zdarzenia
2018-12-13 12:46 Michał Osewski Aktualizacja
2018-12-13 12:44 Michał Osewski Aktualizacja
2017-06-09 11:02 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 12:54 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 12:45 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 12:43 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 12:40 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 12:17 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 11:18 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 09:51 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 09:39 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 09:37 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 09:26 Adrian Rybka Publikacja