bip

Dane kontaktowe

ios logo

Sieć Badawca Łukasiewicz - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37A
tel. +48 12 63-17-100,
fax. +48 12 63-39-490
email: 

Strona główna» Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

Łukasiewicz - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30‒15.30.

Wszystkie zgłoszenia wpływające do Instytutu realizuje się na bieżąco. Terminy wykonania prac zależne są od rodzaju badań.

Sprawy zgłaszane pocztą na adres Instytutu, po uprzednim zarejestrowaniu w kancelarii i zadekretowaniu przez Dyrektora Ł-IZTW, przydzielane są do wykonania komórkom organizacyjnym zgodnie z tematyką sprawy.

Sprawy zgłaszane drogą telefoniczną lub e-mailem kierowane są do właściwych członków kierownictwa Ł-IZTW.

Inne informacje publiczne

Pozostałe informacje publiczne nieopublikowane w BIP Ł-IZTW dostępne są na stronie www.ios.krakow.pl lub po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem Instytutu, tel. 12 631 71 00.

Rejestr zmian

Data Osoba modyfikująca Typ zdarzenia
2019-10-23 13:14 Michał Osewski Aktualizacja
2016-12-21 08:20 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 09:49 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 09:42 Adrian Rybka Aktualizacja
2016-12-20 09:40 Adrian Rybka Publikacja