Wynik wyszukiwania
Zapytanie: IDT
Liczba odnalezionych rekord�w: 1Zmiana formatu | Wersja do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie

1/1
Nr rekordu w bazie: 1
PD 17/1990 - nr 2320 dzia� A2

Gremli C.: Technische Diagnostik und Signalanalyse. Probleme erkennen und Fehler finden. Diagnostyka techniczna i analiza sygna�u. Rozpoznawanie problem�w i wyszukiwanie b��d�w.
Tech.Rdsch. , 1990, t. 82, nr 6, s. 46-53.

Przedstawiono podstawy diagnostyki technicznej, jej aktualny stan, om�wiono dwie grupy zagadnie� sk�adaj�cych si� na systemy diagnostyczne: fizykalno-pomiarowe oraz organizacji danych diagnostycznych. Rozwa�ono spraw� analizy sygna��w i aparatur� niezb�dn� do takiej analizy. W ko�cowej cz��ci artyku�u podano przyk�ady diagnostyki drga� �opatek w maszynach wirnikowych oraz kontroli jako�ci produkcji seryjnej. Budowa system�w diagnostycznych.
  Zastosuj format:
[Nowe wyszukiwanie]       [Historia zapyta�]