Wynik wyszukiwania
Zapytanie: IDT
Liczba odnalezionych rekord�w: 1Zmiana formatu | Wersja do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie

1/1
Nr rekordu w bazie: 2
PD 17/1990 - nr 2321 dzia� A2

Grimm F., Bunke H.: Ein Expertensystem f�r den Einsatz von komplexen Softwarepaketen. Software vereinfacht die Anwendung von Software. System ekspertowy dla zastosowania z�o�onych pakiet�w program�w. Oprogramowanie u�atwiaj�ce stosowanie program�w.
Tech.Rdsch. , 1990, t. 82, nr 1, s. 46-49.

Prezentacja systemu ekspertowego (eksperckiego) SPICE, przeznaczonego do u�atwiania dokonania doboru i wdro�enia w�a�ciwego oprogramowania z pakietu program�w do przetwarzania obrazu SPIDER. Opisano struktur� systemu ekspertowego, scharakteryzowano uj�t� w nim wiedz�, kt�ra dotyczy sposobu pracy przy wykorzystaniu pakietu program�w, dziedziny jego zastosowania oraz zawarto�ci pakietu program�w. Opisano przyk�ad zastosowania, w kt�rym przedstawiono zesp�� obiekt�w poprzez detekcj� ich kraw�dzi.
  Zastosuj format:
[Nowe wyszukiwanie]       [Historia zapyta�]