Strona główna» Osiągnięcia» Media o nas

Media o nas

Strona:  1 2 3 4 5 6 7

W najnowszym numerze czasopisma Innowacyjny start (nr 4(39) z września 2015 roku) wydanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z okazji 9. edycji Małopolskiej Nocy Naukowców ukazał się artykuł pt. Specjalne materiały kompozytowe promujący Instytut, który w tym roku po raz pierwszy bierze udział w MNN. W artykule zaprezentowano podstawowe założenia projektu SINTERCER “Rozwój centrum procesów spiekania i wymiana wiedzy dotyczącej metod spiekania specjalnych materiałów kompozytowych o osnowie ceramicznej w warunkach braku równowagi termodynamicznej” realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego UE – Potencjał Badawczy – Możliwości – FP7 – REGPOT-CT-2013-316232-SINTERCER w latach 2014-2016.

czytaj więcej

W czerwcowym numerze Przeglądu Technicznego (nr 12 z 7.06.2015) w ramach Giełdy wynalazków i projektów, stanowiącej stałą pozycję treści dwutygodnika, zamieszczono artykuł na temat najnowszych rozwiązań opracowanych w IZTW i nagrodzonych na międzynarodowych wystawach wynalazków, a także na temat realizowanej z powodzeniem technologii drukowania 3D oraz urządzeń do pomiaru i analizy powierzchni.

czytaj więcej

W najnowszym numerze magazynu VIP ukazała się informacja o Złotym Medalu z wyróżnieniem oraz nagrodzie specjalnej Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazczego otrzymanych przez wynalazców z Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania na 63. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2014 w Brukseli. Nagrodę za "Spoiwo ceramiczne  do narzędzi ściernych" otrzymali dr inż. Barbara Staniewicz-Brudnik, prof. IZTW, mgr inż. Elżbieta Bączek oraz dr inż. Grzegorz Skrabalak.

czytaj więcej

W Biuletynie Informacyjnym Rady Głównej Instytutów Badawczych nr 1/2015 ukazał się artykuł pt. Giełda Wynalazków z informacją nt. nagród przyznanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości. Przyznano pięć dyplomów i statuetek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdobywcom złotych medali z wyróżnieniem oraz złotych medali na międzynarodowych targach wynalazczości w 2014 roku. Wyróżnienie otrzymał m.in. nasz Instytut za tarczę do nanoszenia powłok węglowych domieszkowanych metalami aktywnymi biologicznie i sposób ich wytwarzania.

czytaj więcej

W ostatnim numerze Materiałów Ceramicznych (nr 4/2014) ukazała się relacja z zorganizowanej przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie Międzynarodowej Konferencji IMT 2014. Konferencja zorganizowana w ramach projektu SINTERCER odbyła się w Zakopanem w dniach 3 – 5 grudnia 2014 roku.

czytaj więcej
Strona:  1 2 3 4 5 6 7