Strona główna» Osiągnięcia» Media o nas

Media o nas

Strona:  1 2 3 4 5 6

W Forum Innowacji 2010 wydanym z okazji II Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Katowicach w dniach 14-16 kwietnia 2010 ukazał się artykuł na temat działalności Instytutu. Przedstawiono informacje na temat dokonywanych w Instytucie ocen zgodności wyrobów z dyrektywami UE, nagród zdobytych na na Targach branżowych oraz prowadzonego w Instytucie projektu PO IG pt. Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarządzania transferu technologii.

czytaj więcej

W jesiennym numerze kwartalnika VIP (Nr 3(26) lipiec-wrzesień 2010) ukazał się artykuł Potencjał badawczy i doświadczenie prezentujący możliwości badawcze i usługowe Instytutu, który w 2009 roku świętował Jubileusz 60 lat istnienia.

czytaj więcej

W numerze specjalnym magazynu ekonomicznego pt. Polish Market ukazała się jednostronicowa informacja na temat oferty badawczej i wdrożeniowej Instytutu. Opisano podstawowe pola badawcze oraz gotowe do wdrożenia wyroby i technologie know-how.

czytaj więcej
Strona:  1 2 3 4 5 6