Strona główna» Osiągnięcia» Media o nas

Media o nas

Strona:  1 2 3 4 5 6 7

Na łamach najnowszego numeru  czasopisma Fakty  MAGAZYN GOSPODARCZY (nr 2, s. 7) poświęconego polskim technicznym instytutom badawczym, a konkretnie szeroko pojętej problematyce transferu wiedzy do przemysłu i przełożeniu myśli innowacyjnej na efekt komercyjny, znajdujemy informacje na temat aktualnie prowadzonych badań i prac rozwojowych w naszym Instytucie, dotyczące m.in. modułowego systemu do pomiaru i analizy topografii powierzchni  TOPO 02, nagrodzonego na targach EUROTOOL 2013 Dużym Smokiem, a także działań oraz unikatowego wyposażenia Centrum Inżynierii Materiałowej i Technik Spiekania.

czytaj więcej

Napisali o nas - Przegląd Techniczny nr 1/2013 - Giełda wynalazków i projektów - Doskonalenie diamentu

czytaj więcej

W Forum Innowacji 2011 wydanym z okazji III Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Katowicach w dniach 16-18 maja 2011 ukazała się krótka informacja na temat działalności Instytutu. W artykule podkreślono znaczenie prowadzonych w Instytucie akredytowanych laboratoriów badawczych.

czytaj więcej

W Forum Innowacji 2010 wydanym z okazji II Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Katowicach w dniach 14-16 kwietnia 2010 ukazał się artykuł na temat działalności Instytutu. Przedstawiono informacje na temat dokonywanych w Instytucie ocen zgodności wyrobów z dyrektywami UE, nagród zdobytych na na Targach branżowych oraz prowadzonego w Instytucie projektu PO IG pt. Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarządzania transferu technologii.

czytaj więcej

W jesiennym numerze kwartalnika VIP (Nr 3(26) lipiec-wrzesień 2010) ukazał się artykuł Potencjał badawczy i doświadczenie prezentujący możliwości badawcze i usługowe Instytutu, który w 2009 roku świętował Jubileusz 60 lat istnienia.

czytaj więcej
Strona:  1 2 3 4 5 6 7