Strona główna» Przetargi» Archiwum

Archiwum

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 kwietnia 2012
Nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Regulamin przetargu - aneks pdf [175.82 KB]
Adobe Acrobat Document Regulamin przetargu pdf [348.59 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie w prasie 20.04.2012 pdf [182.60 KB]
27 marca 2012
Wymiana stolarki okiennej w budynku E

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania pdf [59.82 KB]
Adobe Acrobat Document Odpowiedzi na pytania pdf [48.96 KB]
Adobe Acrobat Document siwz [Plik zaktualizowany] pdf [124.95 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf [90.31 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [109.67 KB]
Adobe Acrobat Document zał. nr 1 pdf [43.93 KB]
Adobe Acrobat Document zał. nr 2 pdf [63.55 KB]
Adobe Acrobat Document zał. nr 3 pdf [136.83 KB]
Adobe Acrobat Document zał. nr 4 pdf [48.17 KB]
Adobe Acrobat Document zał. nr 5 pdf [40.83 KB]
Adobe Acrobat Document zał. nr 6 pdf [42.12 KB]
Adobe Acrobat Document zał. nr 7 pdf [40.23 KB]
Adobe Acrobat Document zał. nr 8 pdf [39.11 KB]
Adobe Acrobat Document zał. nr 9 pdf [76.44 KB]
02 marca 2012
Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu wideokonferencyjnego

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania pdf [109.88 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji pdf [106.35 KB]
Adobe Acrobat Document modyfikacja SIWZ pdf [88.69 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [106.42 KB]
Adobe Acrobat Document SIWZ pdf [151.12 KB]
Adobe Acrobat Document zał 1 - formularz oferty pdf [90.21 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - opis przedmiotu zamówienia pdf [99.50 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - oświadczenie dotyczące spełaniania warunków udziału w postępowaniu pdf [86.32 KB]
Adobe Acrobat Document zał 4 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania pdf [77.00 KB]
Adobe Acrobat Document zał 5 - projekt umowy pdf [98.40 KB]
07 lutego 2012
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby IZTW.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document wynik postępowania pdf [55.44 KB]
Adobe Acrobat Document modyfikacja SIWZ pdf [40.15 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf [87.35 KB]
Adobe Acrobat Document zał 7 - projekt umowy po modyfikacji z dnia 10 lutego 2012r. pdf [64.33 KB]
Adobe Acrobat Document odpowiedzi na pytania I pdf [68.05 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [105.26 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 7 - projekt umowy pdf [60.41 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 6 - oświadczenie dotyczące posiadania aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego pdf [60.92 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 5 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia pdf [38.97 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 4 - wykaz dostaw pdf [43.93 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 3 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu pdf [52.31 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 2 - opis przedmiotu zamówienia pdf [54.76 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 1 - formularz oferty pdf [41.46 KB]
Adobe Acrobat Document SIWZ pdf [102.68 KB]
17 stycznia 2012
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlano-wykonawczy modernizacji sali wykładowej w budynku „E” Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania przy ul. Wrocławskiej 37a w Krakowie

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania pdf [304.59 KB]
Word Document Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu doc [46.50 KB]
Word Document Oświadczenie dotyczące zrealizowanych usług - wykaz usług doc [83.50 KB]
Word Document Oświadczenie dotyczące dysponowania osobami doc [62.50 KB]
Word Document Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc [44.50 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [124.42 KB]
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10