Strona główna» Przetargi» Archiwum

Archiwum

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 listopada 2011
Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na zasadach prenumeraty

Do pobrania

Adobe Acrobat Document rozstrzygnięcie postępowania - Pakiet Nr 2 pdf [46.72 KB]
Adobe Acrobat Document rozstrzygnięcie postępowania - Pakiet Nr 1 pdf [46.38 KB]
Adobe Acrobat Document odpowiedzi na pytania pdf [45.90 KB]
Adobe Acrobat Document zal 5 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf pdf [39.39 KB]
Adobe Acrobat Document zal 4 - wykaz dostaw.pdf pdf [39.86 KB]
Adobe Acrobat Document zal 3 - oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu….pdf pdf [39.66 KB]
Adobe Acrobat Document zal 2 - formularz cenowy - opis przedmiotu zamowienia - po….pdf pdf [63.23 KB]
Adobe Acrobat Document zal 1 - formularz oferty.pdf pdf [41.17 KB]
Adobe Acrobat Document siwz - czasopisma.pdf pdf [98.21 KB]
Adobe Acrobat Document ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf [86.60 KB]
Adobe Acrobat Document zal 6 - projekt umowy.pdf pdf [53.25 KB]
04 października 2011
Usługi sprzątania wnętrz budynków, terenów zewnętrznych wraz z pielęgnację zieleni niskiej i usługami pomocniczymi

Do pobrania

Adobe Acrobat Document wynik postępowania pdf [890.44 KB]
Adobe Acrobat Document Odpowiedzi na pytania III pdf [62.62 KB]
Adobe Acrobat Document Odpowiedzi na pytania II pdf [54.05 KB]
Adobe Acrobat Document Odpowiedzi na pytania pdf [54.53 KB]
Adobe Acrobat Document zał - 6 pdf [76.30 KB]
Adobe Acrobat Document zał - 5 pdf [39.55 KB]
Adobe Acrobat Document zał - 4 pdf [41.00 KB]
Adobe Acrobat Document zał - 3 pdf [49.02 KB]
Adobe Acrobat Document zał - 2 pdf [67.51 KB]
Adobe Acrobat Document zał - 1 pdf [41.28 KB]
Adobe Acrobat Document SIWZ pdf [123.78 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [101.20 KB]
27 września 2011
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji ogólnospławnej wraz z wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi na terenie IZTW.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document wynik postępowania pdf [47.43 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [99.28 KB]
Adobe Acrobat Document SIWZ pdf [118.22 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - formularz oferty pdf [44.81 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pdf [48.67 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące zrealizowanych robót budowlanych - wykaz robót pdf [41.21 KB]
Adobe Acrobat Document zał 4 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące dysponowanie osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie zamówienia - wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamóienia pdf [42.99 KB]
Adobe Acrobat Document zał 5 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustwy dotyczące posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wymaganych uprawnień pdf [41.71 KB]
Adobe Acrobat Document zał 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf [39.64 KB]
Adobe Acrobat Document zał 7 - projekt umowy pdf [82.75 KB]
18 sierpnia 2011
Usługi telekomunikacyjne

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania pdf [70.51 KB]
Adobe Acrobat Document Modyfikacja SIWZ II pdf [42.56 KB]
Adobe Acrobat Document modyfikacja siwz.pdf pdf [53.71 KB]
Adobe Acrobat Document Odpowiedzi na pytania II pdf [103.15 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf [90.68 KB]
Adobe Acrobat Document Odpowiedzi na pytania pdf [72.13 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [90.83 KB]
Adobe Acrobat Document siwz pdf [107.33 KB]
Adobe Acrobat Document zał 1 - formularz oferty pdf [46.78 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu pdf [48.63 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania pdf [39.02 KB]
Adobe Acrobat Document zał 4 - istotne postanowienia umowy pdf [60.56 KB]
18 sierpnia 2011
Wymiana stolarki okiennej w budynkach "A" i "B" Instytutu

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania pdf [62.36 KB]
Adobe Acrobat Document odpowiedzi na pytania.pdf pdf [63.62 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - specyfikacja techniczna - po modyfikacji.pdf pdf [148.84 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 -przedmiar_kosztorys ofertowy_ - po modyfikacji.pdf pdf [78.57 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf [86.07 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [99.84 KB]
Adobe Acrobat Document SIWZ pdf [117.86 KB]
Adobe Acrobat Document zał 1 - formularz oferty pdf [44.69 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - przedmiar (kosztorys ofertowy) pdf [79.36 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - specyfikacja techniczna pdf [118.11 KB]
Adobe Acrobat Document zał 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu pdf [48.82 KB]
Adobe Acrobat Document zał 5 - wykaz robót pdf [41.33 KB]
Adobe Acrobat Document zał 6 - wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia pdf [42.80 KB]
Adobe Acrobat Document zał 7 - oświadczenie dotyczące posiadania przez osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymaganych uprawnień pdf [41.81 KB]
Adobe Acrobat Document zał 8 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia pdf [39.64 KB]
Adobe Acrobat Document zał 9 - projekt umowy pdf [88.64 KB]
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10