Strona główna» Przetargi» Archiwum

Archiwum

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 sierpnia 2011
Dostawa oprogramowania do zarządzania urządzeniami aktywnymi w sieci LAN Instytutu

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania.pdf pdf [587.12 KB]
Adobe Acrobat Document zał 5 - projekt umowy.pdf pdf [90.75 KB]
Adobe Acrobat Document zał 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf pdf [75.45 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału..pdf pdf [89.58 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf [86.37 KB]
Adobe Acrobat Document zał 1 - formularz oferty.pdf pdf [78.54 KB]
Adobe Acrobat Document SIWZ.pdf pdf [137.41 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf [44.03 KB]
28 lipca 2011
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKACH „A” I „B” INSTYTUTU

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania.pdf pdf [409.28 KB]
Adobe Acrobat Document odpowiedzi na pytania.pdf pdf [41.44 KB]
Adobe Acrobat Document ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf [43.61 KB]
Adobe Acrobat Document ogłszenie o zamówieniu.pdf pdf [53.16 KB]
Adobe Acrobat Document zał 9 - Projekt umowy.pdf pdf [89.02 KB]
Adobe Acrobat Document zał 8 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf pdf [39.30 KB]
Adobe Acrobat Document zał 7 - oświadczenie dotyczące posiadania przez osoby, któ….pdf pdf [41.62 KB]
Adobe Acrobat Document zał 6 - oświadczenie dotyczące dysponowania osobami, które….pdf pdf [42.76 KB]
Adobe Acrobat Document zał 5 -wykaz robót.pdf pdf [41.10 KB]
Adobe Acrobat Document zał 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału….pdf pdf [48.47 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - specyfikacja techniczna.pdf pdf [113.49 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 -przedmiar_kosztorys ofertowy_.pdf pdf [75.17 KB]
Adobe Acrobat Document zał 1 - formularz oferty.pdf pdf [44.28 KB]
Adobe Acrobat Document SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf [116.84 KB]
05 lipca 2011
Wymiana wykładzin posadzkowych PCV oraz ułożenie posadzek z płytek ceramicznych na wybranych ciągach komunikacyjnych bud. F

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Zawiadomienie o wyborze oferty pdf [715.34 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 9 - projekt harmonogramu robót pdf [16.20 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 8 - projekt umowy pdf [91.41 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 7 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pdf [40.19 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 6 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące dysponowania osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie zamówienia - wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia pdf [43.37 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 5 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące zrealizowanych robót budowlanych - wykaz robót pdf [42.08 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 4 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pdf [49.30 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 3 - przedmiar robót pdf [66.58 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 2 - formularz oferty pdf [41.74 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 1 - specyfikacja techniczna pdf [101.94 KB]
Adobe Acrobat Document Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf [116.90 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [52.99 KB]
27 maja 2011
Usługa ochrony osób i mienia Instytutu Zaawnsowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM

Termin składania wniosków: 03.06.2011 godz. 12:00

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Zawiadomienie o wyborze oferty pdf [98.34 KB]
Adobe Acrobat Document Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pdf [37.66 KB]
Adobe Acrobat Document Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące zrealizowanych usług – wykaz usług pdf [38.72 KB]
Adobe Acrobat Document Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pdf [46.77 KB]
Adobe Acrobat Document Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia – wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia pdf [40.33 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2011.05.30 pdf [42.29 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [59.06 KB]
24 maja 2011
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności przez Jednostkę Notyfikowaną, certyfikacji wyrobów i usług oraz badań prowadzonych przez Laboratorium Akredytowane

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Termin składania ofert: 31.05.2011 godz. 12.00

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Zawiadomienie o wyborze oferty pdf [47.63 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik5 - Projekt umowy pdf [55.48 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania pdf [38.12 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu pdf [48.08 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik2 - Opis przedmiotu zamówienia pdf [172.37 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik1 - Formularz oferty pdf [72.62 KB]
Adobe Acrobat Document Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf [125.56 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [54.48 KB]
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10