Instrukcja wyszukiwania danych

Po przeczytaniu instrukcji należy wybrać: powrót do systemu wyszukiwawczegoWyszukiwanie danych można prowadzić na dwa sposoby:
Uwaga: system jednakowo traktuje duże i małe litery.

Wyszukiwanie poprzez indeks

W celu przeprowadzenia wyszukiwania poprzez indeks należy:
 1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
 2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
 3. nacisnąć klawisz Indeks znajdujący się z prawej strony


Na ekranie wyświetli się lista terminów wyszukiwawczych pochodzących z danego pola (w rozważanym przypadku będzie to lista słów z notatki, począwszy od słowa elektroliza). Uwaga: Po wpisaniu początku terminu, np.: elektroli program wyświetli indeks począwszy od pierwszego słowa, które zaczyna się od elektroli, tj. elektrolit, a następnie elektroliza itd.
Po wybraniu dowolnego terminu program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli rekordy.

Wyszukiwanie bezpośrednie

W tym celu należy:
 1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
 2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
 3. nacisnąć klawisz Szukaj znajdujący się u dołu formularza

Program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli odnalezione rekordy. Formularz składa się z trzech wierszy, w które można wpisać kilka warunków dotyczących różnych pól. Zadane warunki można połączyć jednym z następujących operatorów logicznych:
Działanie operatorów jest następujące:
iloczyn wynikiem są rekordy spełniające wszystkie podane warunki
suma wynikiem są rekordy spełniające przynajmniej jeden z podanych warunków
różnica wynikiem są rekordy spełniające warunek podany w pierwszym okienku,
a nie spełniające warunku podanego w drugim okienku.

Iloczyn warunków
Iloczyn logiczny jest domyślnym połączeniem warunków podanych w formularzu. Wystarczy zatem wypełnić wpisać terminy wyszukiwawcze i nacisnąć przycisk Szukaj.
Przykład
W celu odnalezienia rekordów, które w polu notatka zawierają opis metod analitycznych i metod numerycznych, należy wypełnić formularz zgodnie z poniższym wzorem, i naciśniąć klawisz Szukaj:
Łączenie warunków: Polskie znaki: Format:

W powyższym przykładzie wpisano jedynie rdzeń poszukiwanych wyrazów, ponieważ pole notatka jest polem zawierającym tekst i może zawierać poszukiwane terminy w różnych przypadkach deklinacyjnych.

Suma warunków
Jeśli efektem wyszukiwania ma być suma logiczna podanych warunków, czyli rekordy, które spełniają przynajmniej jeden z podanych warunków należy dodatkowo wybrać suma w opcji Łączenie warunków.
Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj, na ekranie wyświetlą się rekordy, które w notatce zawierają skrawanie, toczenie lub szlifowanie:
 • toczenie
 • skrawanie
 • szlifowanie


Łączenie warunków: Polskie znaki: Format:


Różnica warunków
W celu odnalezienia rekordów spełniających jeden warunek, a nie spełniajcych drugiego warunku, należy:
 • wpisać do pierwszego okienka warunek, który ma być spełniony
 • wpisać do drugiego okienka warunek, który nie ma być spełniony
 • wybrać #1 - #2 w opcji Łączenie warunków
 • nacisnąć przycisk Szukaj
Uwaga: nie należy wypełniać trzeciego okienka.

Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj, na ekranie wyświetlą się rekordy dotyczące szlifowania, a nie dotyczące toczenia:
Łączenie warunków: Polskie znaki: Format:

Format prezentacji danych
Opcja Format pozwala na wybór formatu prezentacji odnalezionych rekordów.
Dostępne są dwa formaty:
 • pełny
 • uproszczony


Standard polskich znaków
Opcja pozwala na wybór standardu kodowania polskich znaków
przy wyświetlaniu wyników wyszukiwania.


Strona Główna Instytutu