J.of Computat.a.Appl.Mech.
2000 ( liczba dok.: 1)
2002 ( liczba dok.: 1)
2005 ( liczba dok.: 1)
Powrót do wyszukiwania