Pr.Nauk.Inst.Technol.Masz.P.Wroc.
1993 ( liczba dok.: 33)
1995 ( liczba dok.: 72)
1996 ( liczba dok.: 33)
1997 ( liczba dok.: 21)
1998 ( liczba dok.: 10)
1999 ( liczba dok.: 19)
2000 ( liczba dok.: 44)
2001 ( liczba dok.: 3)
2002 ( liczba dok.: 24)
2003 ( liczba dok.: 30)
2004 ( liczba dok.: 2)
Powrót do wyszukiwania