Zesz.Nauk.P.Pozn., ser. Mechanika
1990 ( liczba dok.: 3)
1991 ( liczba dok.: 13)
1992 ( liczba dok.: 4)
1993 ( liczba dok.: 19)
1996 ( liczba dok.: 5)
1997 ( liczba dok.: 6)
1999 ( liczba dok.: 2)
2000 ( liczba dok.: 3)
2002 ( liczba dok.: 4)
2003 ( liczba dok.: 5)
Powrót do wyszukiwania