Zesz.Nauk.P.Rzesz.
1990 ( liczba dok.: 19)
1991 ( liczba dok.: 69)
1992 ( liczba dok.: 12)
1993 ( liczba dok.: 3)
1994 ( liczba dok.: 2)
1995 ( liczba dok.: 16)
1996 ( liczba dok.: 8)
1997 ( liczba dok.: 2)
1998 ( liczba dok.: 1)
2000 ( liczba dok.: 3)
2001 ( liczba dok.: 16)
2002 ( liczba dok.: 1)
2003 ( liczba dok.: 10)
2004 ( liczba dok.: 9)
2006 ( liczba dok.: 35)
2008 ( liczba dok.: 2)
Powrót do wyszukiwania