Amer.Mach. AND 1996
Zapytanie: AMER.MACH. AND 1996
Liczba odnalezionych rekordów: 48

1/48

Smith P.L.: Move to CNC leads to dramatic growth for job shop. Zwiększenie produkcji warsztatu dzięki CNC. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 1, s. 36-38.

2/48

Rothgery R.: Tips on machining base plates for gauges. Wskazówki dotyczące obróbki płyt bazowych dla przyrządów pomiarowych. Amer.Mach. , 1996, t. 114, nr 1, s. 40-41, 43.

3/48

Hallum D. L.: Linear motors and SERCOS: a fast combination. Silniki liniowe i SERCOS: szybkie połączenie. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 1, s. 32, 34-35.

4/48

Hallum D.L.: Grinding innovations increase choises. Nowości w zakresie szlifowania zwiększają możliwość wyboru. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 2, s. 31-34.

5/48

Raymond M.K.: Making the cut for small parts. Obróbka małych części. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 2, s. 40-41.

6/48

Kriesen D.: A leader in chip handling and coolant cleaning. Firma wiodąca w zakresie gospodarki wiórami i oczyszczania chłodziw. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 2, s. 19.

7/48

Hickey M.A.: Versatile grinding for medium to high-volumes. Uniwersalne szlifowanie średnich i dużych serii. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 2, s. 37-38.

8/48

Smith P.L.: Reinventing the wheel. Ponowne odkrycie ściernicy. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 3, s. 44-47.

9/48

Glass W., Lawrence J., Valore T.: Precision bushing for Swiss CNC lathes. Precyzyjne tulejki do szwajcarskich tokarek. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 3, s. 35-37.

10/48

Raymond M.K.: Prediction failure extends machinery life. Przewidywanie uszkodzeń przedłuża okres trwałości maszyn. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 3, s. 28-29, 31-32.

11/48

Manji J.F.: Robotic tool changer assures high repeatability. Zrobotyzowane urządzenie do wymiany narzędzi zapewnia wysoką powtarzalność. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 3, s. 41-42.

12/48

Rypka D.: Swing-clamp designer have a ball - and make a roller. Projektanci obrotowych urządzeń zaciskowych zastępują kulkę wałkiem. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 3, s. 53, 55, 57.

13/48

Hallum D.L.: Simple steps for establishing optimum speeds and feeds. Proste metody ustalania optymalnych prędkości i posuwów. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 56-57.

14/48

Hallum D.L.: Tips for long carbide tool life. Wskazówki dotyczące zwiększenia trwałości narzędzi węglikowych. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 26, 28.

15/48

Hallum D.L.: Positive revolutionizes cast-iron face-milling. Dodatni kąt natarcia rewolucjonizuje frezowanie czołowe żeliwa. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 64.

16/48

Raymond M.K.: Tips for face milling selection. Wskazówki dotyczące doboru frezów czołowych. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 44, 46.

17/48

Raymond M.K.: Coatings keep cutting tools sharp. Powłoki pomagają zachować narzędziom ich ostrość. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 40, 42.

18/48

Hallum D.: Today's carbide gear-hobs shake old conventions. Współczesne węglikowe frezy obwiedniowe do kół zębatych. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 58-59.

19/48

Raymond M.K.: Ceramics ease up the mechining of high-hardness parts. Materiały ceramiczne ułatwiają obróbkę części o dużej twardości. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 36, 38-39.

20/48

Raymond M.K.: Sharpening tools uncover hidden costs. Ostrzenie narzędzi a ukryte koszty. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 137-138.

21/48

Hallum D.L.: Careful consideration of cutter geometry means long tool life. Uważna analiza geometrii freza oznacza długą trwałość narzędzia. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 139.

22/48

Hallum D.L.: Cryogenic tempering delivers better cutting tool durability. Hartowanie za pomocą niskich temperatur zwiększa trwałość narzędzi skrawających. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 140-141.

23/48

Hallum D.L.: Tips for maximizing cutting edges when milling molds and dies. Jak zoptymalizować krawędzie skrawające przeznaczone do frezowania form i matryc. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 131-132.

24/48

Raymond M.K.: Milling and tapping techniques for better parts. Metody frezowania i gwintowania umożliwiające uzyskanie lepiej obrobionych części. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 133-134.

25/48

Smith P.L.: A word about boring tools. Wytaczaki. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 126-127.

26/48

Hallum D.L.: Designer coatings for all tooling needs. Wszechstronna wiedza specjalistów gwarantuje właściwy dobór powłok na narzędzia skrawające. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 30-31.

27/48

Hallum D.L.: High feed rates turn out fine finishes on powder-metal parts. Wysokie prędkości posuwu zapewniają wysoką jakość wykończenia części uzyskanych metodą metalurgii proszkowej. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 48, 50-51.

28/48

Raymond M.K.: Heating up tool holding. Nagrzewanie oprawek narzędziowych. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 5, s. 60-61.

29/48

Mahadev P., Sidonis K.: Finishing technology smoothes the roughest jobs. Technologia obróbki wykańczającej. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 6, s. 56, 58.

30/48

Hallum D.L.: Precision HMC machines highly accurate lathes. Precyzyjne obrabiarki do produkcji dokładnych tokarek. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 6, s. 52, 54.

31/48

Young B.A.: Abrasives reduce steps on hard surfaces. Materiały ścierne skracają czas obróbki twardych powierzchni. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 6, s. 49-50.

32/48

Benes J.J.: Technology adds a new twist to difficult drilling. Postępy technologii w zakresie trudnego drążenia laserowego. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 7, s. 78-79.

33/48

Hickey M.A.: Reflections on the ins and outs of lasers. Refleksje dotyczące zasilania i wydajności laserów. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 7, s. 75-76.

34/48

Raymond M.K.: Laser hits the spot on tiny parts. Laser precyzyjnie obrabia drobne części. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 7, s. 49-50, 52.

35/48

Isakov E.: The mathematics of machining. Matematyka w obróbce skrawaniem. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 8, s. 37-39.

36/48

Benes J.J.: An industry evolves: lathes to computers. Rozwój przemysłu: od tokarek do komputerów. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 8, s. 43...132.

37/48

Machine-tool report: Innovations will spur growth. Sprawozdanie na temat obrabiarek: innowacje wspierają rozwój. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 9, s. 25, 29-30.

38/48

Czajkowski S. i in.: Linear motors: The future of high-performance machine tools. Silniki liniowe: przyszłość wysokowydajnych obrabiarek. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 9, s. 44, 46, 48.

39/48

Smith P.L.: Taking a bite out of broaching costs. Zmniejszenie kosztów przeciągania. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 9, s. 51-52.

40/48

Smith D.F.: What next for quick-change toolling? Co dalej w dziedzinie systemów szybkomocujących? Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 9, s. 34, 36, 38.

41/48

Brath R.: Fast spindles, quicker machining. Szybkie wrzeciona, szybsza obróbka. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 11, s. 60.

42/48

Raymond M.K.: VMC breaks the speed limit. Centra obróbkowe VMC przezwyciężają ograniczenie prędkości. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 11, s. 42, 44.

43/48

Dailey J.H.: PCBN tools take off on hard surfaces. Zastosowanie narzędzi z PCBN do obróbki twardych powierzchni. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 11, s. 39-41.

44/48

Ekback M.: Cut longer and better. Dłuższy okres trwałości narzędzi i lepsze wyniki obróbki. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 11, s. 51-54.

45/48

Isakov E.: Reassessing power factors. Ponowna ocena mocy potrzebnej do operacji tokarskich. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 12, s. 43-45.

46/48

Smith P.L.: Coolants and cancer: fact or fiction? Chłodziwa i nowotwory: prawda czy fikcja? Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 12, s. 46-48, 50.

47/48

Grasson T.J.: Shop-floor programming breaks up NC logjam. Programowanie warsztatowe rozwiązuje problem blokowania się systemu NC. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 12, s. 52, 54.

48/48

Grasson T.J.: Robotic tool changers boost uptime. Zrobotyzowane urządzenia przyspieszające wymianę narzędzi mogą zwiększyć wydajność produkcji i skrócić czasy jednostkowe. Amer.Mach. , 1996, t. 140, nr 11, s. 56, 58.