Amer.Mach. AND 2001
Zapytanie: AMER.MACH. AND 2001
Liczba odnalezionych rekordów: 15

1/15

Machine of month. Obrabiarka miesiąca. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 1, s. 42.

2/15

Smith P.L.: More with less. Jedna obrabiarka zamiast wielu. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 2, s. 68, 70, 72.

3/15

Smith P., Bates C.: Waterjet goes mainstream. Obróbka strumieniem wodno-ściernym. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 3, s. 78, 80-82, 84, 86, 88, 90.

4/15

Smith P.L.: Special delivery. Dostawa specjalna wierteł. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 2, s. 80, 82, 84.

5/15

Bates C.: Grinding. Filtering on the edge. Filtrowanie przy szlifowaniu. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 2, s. 74, 76, 78.

6/15

Kuster K.A.: Measurement takes a new vector. Nowy sposób pomiaru uwzględnia błędy ustawienia przestrzennego. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 3, s. 100, 102, 104.

7/15

Bates C.: 2 machines, 1 goal. Dwie obrabiarki, jeden cel. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 5, s. 71-72, 74-75.

8/15

Rozzi R.: Sawing. Prime cuts. Przecinanie piłą taśmową. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 4, s. 72-74, 76.

9/15

Smith P.: Getting rough with inserts. Nowe płytki skrawające Rough Stuff. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 5, s. 62-64.

10/15

Schuetz G.: No slight of hand. Narzędzia ręczne do pomiarów i kontroli. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 5, s. 85-86, 88.

11/15

Bates C.: More than a lathe with live tooling. Więcej niż tokarka z napędzanymi narzędziami. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 7, s. 70-72, 74.

12/15

Bates C.: Swivelling heads becoming universal. Wychylne głowice stają się uniwersalne. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 6, s. 62-64.

13/15

Kuster A.: Fulfilling the need for speed. Wymóg prędkości. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 8, s. 93-94, 96.

14/15

Smith P.L.: The parallel universe. Uniwersalne obrabiarki o równoległej kinematyce. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 8, s. 74-77.

15/15

Bates C.: Polymer power. Wykorzystanie polimerów w systemach mocowania przedmiotów. Amer.Mach. , 2001, t. 145, nr 9, s. 86, 89-90.