Stroj.Vyr. AND 1995
Zapytanie: STROJ.VYR. AND 1995
Liczba odnalezionych rekordów: 10

1/10

Madl J., Kavan J., Richterova M.: Nove pohledy na optimalizaci reznych podminek. Nowe poglądy na optymalizację parametrów skrawania. Stroj.Vyr. , 1995, t. 43, nr 1/2, s. 40-42.

2/10

Madl J. i in.: Kapaliny pro obrabeni a tvareni kovu. Cast I. Chłodziwa do obróbki i tłoczenia metali. Część I. Stroj.Vyr. , 1995, t. 43, nr 1/2, s. 20-22.

3/10

Vyvoj v oblasti utvareni trisky pri soustruzeni. Postęp w zakresie kształtowania wióra przy toczeniu. Stroj.Vyr. , 1995, t. 43, nr 3/4, s. 28.

4/10

Madl J. i in.: Kapaliny pro obrabeni a tvareni kovu (vodné roztoky bez ropnych latek). Cast 2. Chłodziwa do obróbki skrawaniem i plastycznej stali (roztwory wodne bez produktów ropopochodnych). Część 2. Stroj.Vyr. , 1995, t. 43, nr 3/4, s. 13-15.

5/10

Valchar J.: Hospodarne a univerzalni obrabeni kovu s pouzitim modernich emulgacnich oleju (1). Ekonomiczna i uniwersalna obróbka stali z wykorzystaniem nowoczesnych olejów emulgujących (1). Stroj.Vyr. , 1995, t. 43, nr 3/4, s. 20-21.

6/10

Rocek V.: Zasady pro hospodarne uzivani sroubovitych vrtaku. Podstawy ekonomicznego stosowania wierteł krętych. Stroj.Vyr. , 1995, t. 43, nr 5/6, s. 22-25.

7/10

Jirka M., Brozek M., Chmelik V.: Rezani laserem. Cięcie laserem. Stroj.Vyr. , 1995, t. 43, nr 5/6, s. 28-30.

8/10

Valchar J.: Hospodarne a universalni obrabeni kovu s pouzitim modernich emulgacnich oleju. Ekonomiczna i uniweralna obróbka metali z wykorzystaniem nowoczesnych emulsji olejowych. Stroj.Vyr. , 1995, t. 43, nr 5/6, s. 26-27.

9/10

Dvorak R.: Kontrola presnosti mericich stroju 1. Kontrola dokładności maszyn pomiarowych. Cz. 1. Stroj.Vyr. , 1995, t. 43, nr 5/6, s. 39-42.

10/10

Wertheim R., Roubicek Z., Liska J.: Novinky v oblasti nastrojovych systemu firmy ISCAR. Nowości w zakresie systemów narzędziowych firmy ISCAR. Stroj.Vyr. , 1995, t. 43, nr 7/8, s. 22-28.