Werkstattstechnik AND 2005
Zapytanie: WERKSTATTSTECHNIK AND 2005
Liczba odnalezionych rekordów: 32

1/32

Uhlmann E., Wiemann E., Zettier R.: Untersuchung des Zerspanverhaltens von Inconel 718. Experimentelle und numerische Untersuchung des Zerspanvorgangs beim Drehen von Inconel 718. Badanie skrawalności materiału Inconel 718. Doświadczalne i numeryczne badanie procesu skrawania podczas toczenia materiału Inconel 718. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 1/2, s. 62-67.

2/32

Weinert K., Kersting M.: Konception eines adaptronischen Werkzeughalters. Ermitteln der Grundlagen zur Entwicklung einer aktiven Dämpfungseinheit beim Einlippentiefbohren. Koncepcja adaptronicznego uchwytu narzędziowego. Wyznaczanie podstaw do opracowania aktywnej jednostki tłumiącej [drgania] podczas głębokiego wiercenia wiertłami lufowymi. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 1/2, s. 68-72.

3/32

Denkena B., Götz T.: Aktive rotierende Spannvorrichtung mit Bluetooth-Anbindung. Ein berührzusatzsystem für Werkzeugmaschinen. Aktywny obrotowy przyrząd mocujący z adapterem Bluetooth. Bezstykowo zasilany, inteligentny system uzupełniający do obrabiarek. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 3, s. 118-121.

4/32

Kurth J.: Flexible Produktionssysteme durch kooperierende Roboter. Elastyczne systemy wytwarzania dzięki współpracującym robotom. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 3, s. 81-84.

5/32

Wegener K.: Flexibles Greifen von Bauteilen. Ein technischer Ansatz zur Wandlungsfähigkeit bei der Produktion von variantenreichen Bauteilen. Elastyczne chwytanie części. Założenia techniczne dla zdolności adaptacyjnych w produkcji części w różnych wariantach. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 3, s. 91-96.

6/32

Hesselbach J., Heuer K.: Sensorgeführte Mikromontage. Mikromontaż "sterowany" czujnikiem. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 3, s. 142-145.

7/32

Rückel V., Feldmann K.: Komplettmontage mit kooperierenden Robotern. Ein innovativer Lösungsansatz zur Verkürzung der Montagezeit. Kompletny montaż z udziałem współpracujących robotów. Innowacyjna koncepcja skrócenia czasu montażu. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 3, s. 85-90.

8/32

Gottwald B. i in.: Simulation vakuumbasierter Beschichtungsprozesse. Molekulardynamik (MD)-Simulation als Konstruktionswerkzeug für Schichteigenschaften. Symulacja procesów nakładania powłok z udziałem próżni. Symulacja dynamiki molekuł jako narzędzie do konstruowania własności powłok. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 3, s. 156-161.

9/32

Korge A.: Lean-Management mit System. Höhste Wettbewerbsfähigkeit durch menschengerechte und ganzheitliche Gestaltung. Systemowe "zarządzanie odchudzone". Najwyższy poziom konkurencyjności dzięki kompleksowej organizacji, odpowiadającej wymaganiom człowieka. Werkstattstechnik , 2005, t. 94, nr 1/2, s. 29-34.

10/32

Denkena B., Li J.: Untersuchung einer magnetischen Mikroführung. Modellierung und Simulation. Badanie mikroprowadnicy magnetycznej. Modelowanie i symulacja. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 5, s. 357-361.

11/32

Pritschow G., Korajda B., Franitza T.: Kompensation der Werkzeugabdrängung. Geometrische Betrachtungen und Korrekturstrategien. Kompensacja odporu narzędzia. Rozważania geometryczne i strategie korekcji. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 5, s. 337-341.

12/32

Denkena B., Reichstein M., Catoni F.: Kontinuierliches Wälzschleifen von Verzahnungen mit abrichtbaren CBN-Werkzeugen. Optimierung der Einsatzvorbereitung keramisch gebundener CBN-Wälzschnecken. Nieprzerwane szlifowanie obwiedniowe uzębień obciągalnymi narzędziami CBN. Optymalizacja procesu przygotowania do eksploatacji "ślimaków" z CBN spajanych ceramicznie do obróbki obwiedniowej. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 6, s. 453-458.

13/32

Hagedorn M., Weinert K.: Schnittkraftmessung beim Reiben mit Mehrschneidenreibahlen. Pomiar sił skrawania podczas rozwiercania rozwiertakami wieloostrzowymi. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 6, s. 485-489.

14/32

Klocke F.: Qualitätssicherung beim funkenerosiven Schneiden. Prozessinterne Messtechnik erlaubt die Zwischenprüfung funkenerodierter Bauteile. Zapewnienie jakości w procesie cięcia elektroerozyjnego. Pomiary zintegrowane z procesem umożliwiają pośrednie kontrole części obrabianych elektroerozyjnie. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 6, s. 490-495.

15/32

Denkena B., Götz T.: Rotierende Spannvorrichtung mit Aktorik zur Feinpositionierung. Mechanische Umsetzung. Obrotowy przyrząd mocujący z aktorami do precyzyjnego pozycjonowania. Budowa mechaniczna. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 5, s. 309-313.

16/32

Pritschow G., Röck S., Rüdele H.: Echtzeitfähige Simulation von Werkzeugmaschinen. Anforderungen und Eigenschaften einer Hardware-in-the-Loop-Simulationsumgebung für Werkzeugmaschinen. Symulacja obrabiarek w czasie rzeczywistym. Wymagania i własności środowiska symulacyjnego dla technologii "hardware-in-the-loop" na potrzeby testowania obrabiarek. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 5, s. 302-308.

17/32

Brecher C. i in.: Aerospin - aerostatisch, synchron und hochgenau. Präzisionsspindelentwicklungen für die Leiterplatten- und Waferbearbeitung. "Aerospin" - aerostatyczne, synchroniczne i bardzo dokładne. Najnowsze rozwiązania w zakresie precyzyjnych wrzecion do obróbki płytek drukowanych oraz waferów krzemowych. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 6, s. 459-464.

18/32

Weck M. i in.: Prozessgekoppelter Joystick zur Maschinenführung. Sprzężony z procesem joystick do sterowania obrabiarką. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 5, s. 314-319.

19/32

Brecher C., Possel-Dölken F.: Modellierung flexibler Fertigungssysteme. Neue Datenmodelle für die MES- und Leitebene. Modelowanie elastycznych systemów wytwarzania. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 7-8, s. 594-602.

20/32

Hoffmann F., Brecher C.: Simulation von Verfahroperationen. Verfahrbare flexible Mehrkörpermodelle von Werkzeugmaschinen. Symulacja operacji przemieszczania. Ruchome, elastyczne wieloobiektowe modele obrabiarek. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 7/8, s. 506-512.

21/32

Denkena B. i in.: Können teure Werkzeugmaschinen auf längere Sicht günstiger sein? Entwicklung von Werkzeugmaschinen unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten. Czy drogie obrabiarki w dłuższej perspektywie są opłacalne? Opracowanie obrabiarek z uwzględnieniem kosztów cyklu życia. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 7/8, s. 519-523.

22/32

Witt S., Brecher C.: Innovative Produktionsmaschinen. Von der Idee bis zur Umsetzung. Innowacyjne obrabiarki produkcyjne. Od pomysłu do realizacji. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 7/8, s. 524-527.

23/32

Beier H.-M., Nothnagel R.: Hochgeschwindigkeitsentgraten. Usuwanie zadziorów z wysokimi prędkościami. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 10, s. 821-827.

24/32

Abele E., Weigold M., Kulok M.: Spanende Bearbeitung mit Industrierobotern. Statische und dynamische Analyse der vollseriellen Kinematik. Obróbka skrawaniem w wykonaniu robotów przemysłowych. Analiza statyczna i dynamiczna kompletnego szeregowego układu kinematycznego. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 9, s. 666-671.

25/32

Kinkel S.: Zukünftige Herausforderungen für die Werkzeugmaschinenindustrie. Przyszłe wyzwania dla przemysłu obrabiarkowego. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 7/8, s. 513-518.

26/32

Fleischer J. i in.: Mikroformeinsätze in gehärteten Stählen. Ein Vergleich der Verfahren Mikrofräsen, Mikrofunkenerosion und Mikrolaserablation. Mikroformujące wkładki z hartowanych stali. Porównanie technologii obróbki mikrofrezowaniem, mikroelektroerozyjnej i mikrolaserowej. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 11/12, s. 887-891.

27/32

Klocke F., Bodenhausen J. [von], Arntz K.: Prozesssicherheit bei der Mikrofräsbearbeitung. Herausforderung für den Mikroformenbau. Niezawodność procesu obróbki mikrofrezowaniem. Wyzwanie dla przemysłu zajmującego się produkcją mikroform. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 11/12, s. 882-886.

28/32

Denkena B. i in.: Spanen von Eisen-Aluminium-Basislegierungen. Verschleissverhalten unbeschichteter Hartmetallwerkzeuge beim Drehen einer Fe3Al-Basislegierung. Obróbka wiórowa stopów na osnowie glinu i żelaza. Kształtowanie się zużycia niepowlekanych narzędzi z węglików spiekanych podczas toczenia stopu na osnowie fazy Fe3Al. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 11/12, s. 910-914.

29/32

Denkena B., Léon Garcia L. [de], Köhler J.: Grösseneinflüsse auf den Spanquerschnitt. Einfluss des Verhältnisses von Spanungsbreite zu Spanungsdicke. Wpływ parametrów na przekrój warstwy skrawanej. Wpływ stosunku szerokości wióra do jego grubości. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 11/12, s. 906-909.

30/32

Weinert K., Zhang L., Enk D.: Struktursteifigkeit eines Hexapods. Methoden zur Ermittlung der Struktursteifigkeit eines Hexapods. Sztywność struktury typu heksapod. Metody wyznaczania sztywności struktury obrabiarki heksapodalnej. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 11/12, s. 915-919.

31/32

Wawers W., Gillner A.: Laser bohrt haarfeine Löcher. Wiercenie laserem otworów o średnicy włosa. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 11/12, s. 905.

32/32

Fleischer J., Dieckmann A.-M.: Entformkraftuntersuchung beim Micro-PIM-Prozess. Automatisiert verketteter Micro-PIM-Prozess mit kontinuierlichen Entbinderungs- und Sinter-Ablauf. Badanie siły niezbędnej do wyciągnięcia odlewu z formy wtryskowej w procesie mikroformowania wtryskowego proszkowego. Zautomatyzowane połączenie mikroformowania wtryskowego proszkowego z ciągłym procesem usuwania plastyfikatorów i spiekania. Werkstattstechnik , 2005, t. 95, nr 11/12, s. 892-897.