Werkstattstechnik AND 2008
Zapytanie: WERKSTATTSTECHNIK AND 2008
Liczba odnalezionych rekordów: 26

1/26

Abele E., Kulok M.: Prozessanalyse und Bohrungsqualität beim Einbringen von Kreuzbohrungen. Analiza procesu i jakości otworów wykonywanych jako otwory prostopadłe względem poprzecznych, które już istnieją w materiale. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 1/2, s. 46-52.

2/26

Abele E., Tschannerl M., Kulok M.: Qualitätssteigerung beim Bohren mit VHM-Spiralbohrern unter Berücksichtigung radialer Schwingungen und Kräfte. Teil 1 - Modellbildung sowie Identifikation von unrunden Bohrungen. Zwiększenie jakości wiercenia pełnowęglikowymi wiertłami krętymi z uwzględnieniem drgań promieniowych i sił. Cz. 1. Modelowanie i identyfikacja otworów nieokrągłych. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 1/2, s. 53-59.

3/26

Abele E., Tschannerl M., Kulok M.: Qualitätssteigerung beim Bohren mit VHM-Spiralbohrern unter Berücksichtigung radialer Schwingungen und Kräfte. Teil 2 - Konstruktive Anderungen am Bohrer sowie technologische Massnahmen zur besseren Formgenauigkeit. Zwiększenie jakości wiercenia pełnowęglikowymi wiertłami krętymi z uwzględnieniem drgań promieniowych i sił. Cz. 2. Modyfikacja budowy wiertła i technologiczne sposoby uzyskania lepszej dokładności kształtowej otworów. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 1/2, s. 60-65.

4/26

Biermann D., Surmann T., Kehl G.: Oszillatormodell für Werkzeugmaschinen zur Simulation von Zerspanprozessen. Model oscylatora dla obrabiarek do symulacji procesów skrawania. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 3, s. 185-190.

5/26

Abele E., Stein S., Sieber M.: Hartmetallschneidstoffe für die fräsende Bandkantenbearbeitung. Materiały narzędziowe z węglików spiekanych do frezowania krawędzi blach taśmowych. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 1/2, s. 24-30.

6/26

Sandmeier H. i in.: Neues Verfahren zur Montage von Mikro-Komponenten. Nowa metoda montażu mikrokomponentów. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 3, s. 200-203.

7/26

Heisel U., Schaal M.: Gratbildung beim Drehen mit Minimalmengenschmierung. Tworzenie się zadziorów podczas toczenia z minimalnym smarowaniem. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 5, s. 363-369.

8/26

Ehringer C. i in.: Mikrobohrverfahren für den industriellen Einsatz. Metody obróbki mikrootworów na użytek przemysłowy. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 6, s. 515-519.

9/26

Denkena B., Hesse P., Fischer R.: Rundheitsoptimierung beim Pendelhubschleifen von Kurbelwellen. Optymalizacja okrągłości w procesie wahadłowego szlifowania wałów korbowych. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 6, s. 458-463.

10/26

Denkena B., Kramer N.: Stufenloses Schleifen von Materialverbunden. Szlifowanie przedmiotów złożonych z różnych materiałów z wyeliminowaniem stopnia. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 6, s. 437-445.

11/26

Klocke F., Zeppenfeld C., Nachmani Z.: Schnellhubschleifen gehärteter Stähle. Szlifowanie z szybkim posuwem hartowanych stali. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 6, s. 452-457.

12/26

Zeppenfeld C. i in.: Rundheitsfehler beim Spitzenlosschleifen. Błędy okrągłości w procesie szlifowania bezkłowego. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 6, s. 446-451.

13/26

Klocke F., Dambon O., Bulla B.: Ultraschallunterstützte Diamantzerspanung. Skrawanie narzędziami diamentowymi wspomaganymi ultradźwiękami. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 6, s. 510-514.

14/26

Denkena B. i in.: Auslegung, Fertigung und Charakterisierung von Mikrostrukturen zur tribologischen Funktionalisierung von Oberflächen. Projektowanie, wytwarzanie i charakterystyka mikrostruktur w celu nadania powierzchniom określonych funkcji tribologicznych. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 6, s. 486-494.

15/26

Brecher C. i in.: KombiMasch - hybride Werkzeugmaschine zur Verkürzung der Prozesskette. KombiMasch - hybrydowa obrabiarka skracająca łańcuch procesowy. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 7/8, s. 525-532.

16/26

Uhlmann E., Duchstein B.: FEM-Aufprallsimulation für die sicherheitsgerechte Entwicklung von Werkzeugmaschinen. Symulacja uderzeń w oparciu o modele uzyskane za pomocą MES w celu opracowania obrabiarek spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 7/8, s. 533-537.

17/26

Biermann D., Kersting M.: Werkzeugentwicklung mittels Topologie-optimierung. Konstruowanie narzędzia za pomocą optymalizacji topologii. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 7/8, s. 653-656.

18/26

Walther K. i in.: Bohren mit gepulster Laserstrahlung. Wiercenie otworów pulsującą wiązką laserową. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 6, s. 520-523.

19/26

Biermann D., Weinert K., Marschalkowski K.: Analyse der Zerspankräfte im Schleifprozess. Analiza sił skrawania w procesie szlifowania. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 10, s. 885-891.

20/26

Consiglio S., Seliger G.: Demontage von Automobilkomponenten. Demontaż komponentów samochodu. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 9, s. 687-692.

21/26

Heinke H., Reitmann S.: Laserbasierte Werkstückmessung in Drehmaschinen. Laserintegration. Laserowy pomiar przedmiotów na tokarkach. Koncepcja wbudowania lasera. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 9, s. 766-768.

22/26

Aurich J.C. i in.: Mikroschaftwerkzeuge für Fräs- und Schleifbearbeitung. Neue Wege zur Herstellung und Anwendung. Mikronarzędzia trzpieniowe do frezowania i szlifowania. Nowe sposoby wytwarzania i zastosowania. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 11/12, s. 944-949.

23/26

Schubert A. i in.: Prozessintegriertes Messen in der Mikrozerspanung. Zintegrowane z procesem pomiary w mikroskrawaniu. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 11/12, s. 927-932.

24/26

Neugebauer R., Hochmuth C., Georgi R.: Fräsen thermisch gespritzter Hartmetalle. Frezowanie natryskiwanych termicznie węglików spiekanych. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 11/12, s. 899-902.

25/26

Brecher C. i in.: Hybrides Bearbeitungszentrum für den Werkzeug- und Formenbau. Hybrydowe centrum obróbkowe do obróbki narzędzi i form. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 11/12, s. 893-898.

26/26

Neumeister A. i in.: Rapid Manufacturing im Bereich Mikrofertigung. Hochpräzises Stereolithografiesystem für die zuverlässige Fertigung kleiner bis mittlerer Serien. Rapid Manufacturing w obszarze mikrowytwarzania. Wysokoprecyzyjna aparatura do wytwarzania części w małych i średnich seriach metodą stereolitografii. Werkstattstechnik , 2008, t. 98, nr 11/12, s. 938-943.