Wt-Prod.u.Manag. AND 1993
Zapytanie: WT-PROD.U.MANAG. AND 1993
Liczba odnalezionych rekordów: 56

1/56

Thiermann L.: Mehrspindler: diesmal linear und CNC-gesteuert. Schnell gerüstet ist halb gewonnen - spielfreie Mechanik sorgt für enge Toleranzen. Automaty wielowrzecionowe: tym razem sterowane liniowo i CNC. Szybkie przezbrojenie to połowa zwycięstwa - bezluzowa mechanika dba o wąskie tolerancje. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 1, s. 36-38.

2/56

Schmidt N.: Palettenwechsel-Systeme sind schnell zu beladen. Aufnahmen, Markierungen und Steilkegel bieten Hilfe. Systemy wymiennych palet należy szybko załadować. Złącza, znakowanie i stożki mocujące ułatwiają pracę. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 1, s. 22-24.

3/56

Bauer C.-O.: Die Aussagesicherheit von Messverfahren. Forderungen und Realität. Pewność informacyjna metod pomiarowych. Wymagania a rzeczywistość. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 1, s. 46-49.

4/56

Klein B.: Simultaneous Engineering. Produkt-Markteinführungenszeiten lassen sich verkürzen. Simultaneous Engineering - inżynieria równoczesna. Czasy wprowadzania nowego produktu na rynek można skrócić. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 2, s. 42-45.

5/56

Weinert K.D., Adams F.-J.: Vorrichtung zur Untersuchung der Spanbildung beim Bohren. Przyrząd do badania procesu kształtowania wióra przy wierceniu. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 2, s. 38-40.

6/56

Maire E. [du], Kuhn S.: Zementbeton im Maschinenbett. Beton cementowy w zastosowaniu na łoża obrabiarek. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 2, s. 30-31.

7/56

Erstmalig: Systembaukasten für CNC-Drehmaschinen. Von unten aufgebaute aufgabenspezifische kostenminimale Lösungen. Po raz pierwszy: system składany dla tokarek CNC. Rozbudowywana od podstaw przy minimalnych kosztach konstrukcja specyficzna dla danego zakresu zadań. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 2, s. 15-16, 21.

8/56

Reiss T.: Verschleisserkennung beim Fräsen mittels Korrelationsfunktionen. Kostengünstige Überwachung auf der Basis vorhandener Sensoren. Rozpoznawanie stopnia zużycia ostrza przy frezowaniu za pomocą funkcji korelacyjnych. Korzystna pod względem finansowym kontrola z wykorzystaniem istniejących czujników. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 2, s. 34-36.

9/56

Kappmeyer G.: Laserfokussensor zur berührungslosen Oberflächenmessung. Czujnik ogniskowej promienia laserowego do bezdotykowego pomiaru chropowatości powierzchni. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 2, s. 65-66.

10/56

Kunzel R., Scheunemann W.: Gruppentechnologische Analysen mit Hilfe neuronaler Netzwerke. Analizy grup technologicznych za pomocą układów sieci neuronowych. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 3, s. 66-67.

11/56

Redelstab P.: Qualität im Visier. Erfahrungen zweier Verbundprojektgemeinschaften. Jakość na celowniku. Doświadczenia dwóch grup opracowujących projekty zespołowe. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 3, s. 30-32.

12/56

Haug H.: Kommunikation mit EDM optimieren. Historisch gewachsene Rechnerwelten verlangen pragmatische Integrations-Konzepte. Optymalizacja komunikacji za pomocą systemów zarządzania danymi technicznymi. Nagromadzone w miarę upływu czasu układy elektronicznego przetwarzania danych wymagają pragmatycznych koncepcji integracji. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 3, s. 22-24.

13/56

Miksch R.: Experimentelle Optimierung freier Roboterbahnen. Eksperymentalna optymalizacja swobodnych torów ruchu ramion robota przemysłowego. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 1, s. 43-44.

14/56

Böscke K.: Der Kühlschmierstoff als Werkzeug. Chłodziwo jako narzędzie. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 3, s. 62-64.

15/56

Kühlschmierstoffe fachgerecht einsetzen. Systembaukasten deckt alle Leistungen ab. Fachowe zastosowanie chłodziwa. Systemowy pakiet serwisowy zaspokaja wszelkie potrzeby. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 3, s. 28-29.

16/56

Heisel U., Stephan S.: Nutzungsgrade flexibler Fertigungssysteme. Arbeitsorganisatorische Einflussmöglichkeiten bei veränderter Auftragslage. Stopnie wykorzystania elastycznych systemów produkcyjnych. Możliwości oddziaływania organizacji pracy przy zmienionej sytuacji zleceniowej. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 4, s. 66-69.

17/56

Hollemann C., Harstorff M.: Schneller Zugriff auf jedes Werkzeug. Toolmanagementsysteme sorgen für optimale Verfügbarkeit. Szybki dostęp do każdego narzędzia. Systemy zarzadząnia narzędziami zapewniają optymalną dyspozycyjność. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 4, s. 14, 22-23.

18/56

Korn G., Haux K.-E.: Werkzeugkostenermittlung und -zuordnung. Probleme bei der Einführung eines Werkzeugverwaltungssystems. Ustalanie i przyporządkowanie kosztów narzędziowych. Problemy wdrażania systemu gospodarki narzędziowej. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 3, s. 38-41.

19/56

Sperling W., Kugler W.: Informationsaustausch zwischen Automatisierungsgeräten. Integrierter MMS-Server gemäss Companion-Standard für numerische Steuerungen. Wymiana informacji między urządzeniami automatycznymi. Zintegrowany MMS-Server według standardu Companion dla układów NC. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 4, s. 78-80.

20/56

Scheer G., Gähr H.: Pro/contra. Schnittstelle Werkzeugmaschine/Werkzeugsystem - Hohlschaft-Einfachzylinder. Za i przeciw. Złącze obrabiarka/system narzędziowy: osadzenie tulejowe-prosty cylinder. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 4, s. 36-37.

21/56

Dangelmaier W.: Fertigungssteuerung in einer qualitätsorientierten Fabrik. Normierung von Information und Methode ist notwendig. Sterowanie produkcją w fabryce zorientowanej na jakość. Konieczne jest normowanie informacji i metod. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 5, s. 42-43.

22/56

Kahlenberg R.: Integrierte Qualitätssicherung in Produktionssystemen. Regelkreise als qualitätssichernde Massnahmen. Sterowanie jakością zintegrowane w systemach produkcyjnych. Obwody regulacyjne jako przedsięwzięcia zapewniające jakość. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 5, s. 36-39.

23/56

Christoffel K., Zeisberger H.: Feinstdrehen im Wettbewerb mit dem Schleifen. Neue Werkstoffe bei den Werkzeugen und der Einsatz neuartiger Werkstückstoffe geben beiden Verfahren eine Perspektive. Toczenie precyzyjne konkurencją dla szlifowania. Nowe materiały narzędziowe i obrabiane stwarzają dla obu metod dobrą perspektywę. Wt-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 5, s. 26-27.

24/56

Schleiftechnologien im Wettbewerb. Hochgeschwindigkeits-Schälschleifen verspricht gegenüber dem Einstechrundschleifen hohe Wirtschaftlichkeit und Schleifgüte. Rozwój technologii szlifowania. Szlifowanie wzdłużne z wysokimi prędkościami zapowiada w stosunku do szlifowania wgłębnego na okrągło wysoką efektywność i jakość szlifowania. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 5, s. 22-24.

25/56

Könnemann G.: Bessere Oberflächen beim Schleifen. Ökologische und Ökonomische Abrichtsysteme mit Diamantrollen für Keramik- und CBN-Schleifscheiben. Lepsze powierzchnie przy szlifowaniu. Ekologiczne i ekonomiczne systemy obciągania rolkami diamentowymi ściernic ceramicznych i z CBN. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 5, s. 32-34.

26/56

Portmann P.: Schleifen ohne Übergang. Mit zylindrischem Schleifkörper lassen sich konvexe Übergangsradien herstellen. Nowoczesne szlifowanie. Cylindryczną ściernicą można szlifować wypukłe powierzchnie o zróżnicowanych promieniach. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 5, s. 18-19.

27/56

Barthel K.: Präzision in der Materialbearbeitung. Das Nahtfolgesystem Scout. Dokładność przy obróbce materiałów. System czujnikowy Scout. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 6, s. 46-47.

28/56

Gebhardt A.: Die Sterne vom Himmel. Laser in der Metallverarbeitung. Gwiazdki z nieba. Lasery w obróbce metali. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 6, s. 50-52.

29/56

Kramer W.: Laserschneiden dicker Bleche. Blechdicke 20 mm - Einsatzgrenze oder nur ein Versuch. Przecinanie laserem grubych blach. Grubość blachy 20 mm - granica zastosowania czy tylko próba. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 6, s. 54-56.

30/56

Welttreffen der Laserexperten. Laser '93: Veranstalter erwartet ebensogute Resonanz wie vor zwei Jahren. Światowe spotkanie ekspertów w zakresie laserów. Laser '93: organizator oczekuje tak dobrego oddźwięku jak przed dwoma laty. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 6, s. 40-44.

31/56

Boetz V.: Vorsprung auch bei kleinen Serien. CNC-Fertigungszentren lösen alte Fertigungsmethoden ab. Wyprzedzenie również przy małych seriach. Centra produkcyjne CNC zastępują stare metody produkcyjne. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 7/8, s. 52-54.

32/56

Walker T.: Aufgabenangepasste Drehmaschinen senken die Kosten. Mit einem modularen Systembaukasten sind Maschinen individuell gestaltbar. Tokarki dopasowane do zadania obniżają koszty. Przy modułowym systemie budowy, obrabiarki można kształtować indywidualnie. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 7/8, s. 48-50.

33/56

Freytag J.: Laserstrahlbohren mit dem Festkörperlaser. Drążenie promieniem lasera krystalicznego. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 7/8, s. 68-69.

34/56

Storr A., Reibetanz T.: Qualitätsgerechtes NC-Programmieren von Drehteilen. Komplettbearbeitung auf Drehzentren. Zgodne z wymogami jakości programowanie NC obróbki części obrotowych. Obróbka kompletna na centrach tokarskich. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 9, s. 125-127.

35/56

Storr A., Heger G.F.J., Kaiser L.: Qualitätssicherung in der flexiblen Fertigung. Die Einbindung qualitätssichernder Funktionen in Leitsysteme. Zapewnienie jakości w produkcji elastycznej. Włączenie funkcji zapewnienia jakości do systemów zarządzania produkcją. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 9, s. 122-124.

36/56

Krüger H.: Kontrollierte Spanformung beim Drehen. Spanformergeometrien und ihre Klassifizierung. Kontrolowane kształtowanie wióra przy toczeniu. Geometrie łamaczy wiórów i ich klasyfikacja. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 9, s. 96-98.

37/56

Wobker H.-G., Brandt D.: Perspektiven beim Hartdrehen. Stand der Entwicklung - künftige Aufgaben. Perspektywy toczenia materiałów utwardzonych. Stan badań - zadania na przyszłość. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 9, s. 65-67.

38/56

Hördemann G.: Schallemissionsanalyse optimiert den Schleifprozess. Mit Hilfe des Körperschalls wird an der Leistungsgrenze gearbeitet. Analiza emisji dźwięku optymalizuje proces szlifowania. Kontrolując emisję dźwięku szlifierki można pracować na granicy jej wydajności. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 9, s. 150-152.

39/56

Görke M.: Senkrechtes Drehen von Futterteilen mit einfacher Werkstückhandhabung. Wirtschaftliche Lösung für die Serienfertigung mit automatisiertem Werkstückfluss. Pionowe toczenie przedmiotów w uchwycie, z łatwą manipulacją przedmiotu. Ekonomiczne rozwiązanie dla produkcji seryjnej z automatycznym przepływem przedmiotów obrabianych. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 9, s. 56-58.

40/56

Stave H.: Entwicklung eines Kompakt- Bearbeitungszentrums. Einsatzfelder der nb-hp-Baureihe. Rozwój centrum obróbkowego o zwartej budowie. Zakres zastosowania typoszeregu centrów nb-hp. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 9, s. 60-62.

41/56

Eberle J.: Im Norden nichts Neues? Erweitertes Werkzeugprogramm für schnelles und sicheres Zerspanen. Na północy bez zmian? Poszerzony program narzędzi do szybkiego i pewnego skrawania. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 9, s. 108- 109.

42/56

Tikal F., Linss M.: Renaissance für das Gewindebohren. Gewindebohren von Durchgangsgewinden mit Schnittgeschwindigkeiten bis 100 m/min. Renesans gwintowania otworów. Gwintowanie otworów przelotowych z prędkościami skrawania do 100 m/min. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 9, s. 100-102, 104.

43/56

Arnold R.: Spannende Kraftprotze. Manuelle Spannelemente mit Kraftverstärkung stellen sich im Vergleich. Mocowadło. Ręczne mocowadła ze wzmocnieniem siły mocowania. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 9, s. 106-107.

44/56

Cianci P.: Neuartiges Spannsystem für Werkstücke. Hydraulisches Spannsystem erlaubt das Positionieren und die 5-Seiten-Bearbeitung von Werkstücken. Nowy typ systemu mocowania przedmiotów obrabianych. Hydrauliczny system mocowania umożliwia pozycjonowanie i obróbkę przedmiotu z 5 stron. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 9, s. 94-95.

45/56

Schindel U.: Messtechnik verhindert Schäden. Maschinen mit Laser genau vermessen. Technika pomiarowa zapobiega powstawaniu uszkodzeń. Dokładna kontrola maszyn za pomocą lasera. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 9, s. 116-117.

46/56

Perspektiven für die Fertigung von morgen. Werkzeuge für neue Werkstoffe und Technologien. Perspektywy dla produkcji przyszłości. Narzędzia do nowych materiałów i technologii. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 10, s. 19-20, 22.

47/56

Rationelles Fertigen von Zapfen und Sitzen. Modulares Drehmaschinenkonzept: optimal konfiguriert für Nockenwellen. Racjonalna obróbka czopów i osadzeń. Koncepcja tokarki modułowej: optymalna konfiguracja do obróbki wałków krzywkowych. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 10, s. 26-27.

48/56

Weck M., Schulze O.: Unrundgeometrien flexibel fertigen. Schnelle Zusatzachse zum Unrunddrehen komplexer Werkstücke. Elastyczna obróbka geometrii nieokrągłych. Szybka oś dodatkowa do nieokrągłego toczenia przedmiotów o skomplikowanej powierzchni. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 10, s. 46-48.

49/56

Bohrer aus Thüringen. Wie ein Werkzeughersteller die Wende schaffte. Wiertła z Turyngii. W jaki sposób doszło do zmian w firmie produkującej narzędzia. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 10, s. 30-31.

50/56

Aller guten Dinge sind Drei. Ein Anbieterkonsortium propagiert eigenes Schnitt- und Trennstellensystem mit Plananlage. Do trzech razy sztuka. Konsorcjum producentów propaguje własny system złącz z oparciem kołnierzowym. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 10, s. 32-34.

51/56

Der Anwender braucht Werkzeugdaten. Betriebsmittelverwaltungs-Systeme (BMV) in Stufen einführen und nutzen. Użytkownikowi potrzebne są dane narzędziowe. Stopniowe wprowadzanie i użytkowanie systemów zarządzania środkami produkcji (BMV). WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 11/12, s. 25-27.

52/56

Momber A.: Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet des Abrasivstrahlschneidens. Nowości w zakresie przecinania strumieniem wody ze ścierniwem. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 11/12, s. 74-77.

53/56

Mehrschlittendrehen mit hoher Flexibilität. Neues Maschinensystem ergänzt Grossseriendrehen durch flexible CNC-Technik. Toczenie wielosuportowe z dużą elastycznością. Nowy system obrabiarkowy uzupełnia toczenie wielkoseryjne elastyczną techniką CNC. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 11/12, s. 22-23.

54/56

Kühlschmierstoffe umweltgerecht verwenden. Metallbearbeitung und Umweltschutz sind in Einklang zu bringen. Chłodziwa obróbkowe trzeba stosować w zgodzie z ochroną środowiska. Obróbkę metali należy pogodzić z przepisami o ochronie środowiska. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 11/12, s. 42-45.

55/56

Diekhof W.: Wassermischbare Kühlschmierstoffe. Toxikologisch unbedenklich und biologisch abbaubar? Rozpuszczalne w wodzie chłodziwa obróbkowe. Nietoksyczne, ulegające degradacji biologicznej? WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 11/12, s. 64-66.

56/56

Grohmann J.: Umweltschutz in der Zerspanung. Probleme und Verbesserung der ökologischen Situation im Betrieb. Ochrona środowiska w obróbce skrawaniem. Zagadnienia poprawy sytuacji ekologicznej w zakładzie. WT-Prod.u.Manag. , 1993, t. 83, nr 11/12, s. 60-63.