Baza danych SAWIOS

Baza danych SAWIOS jest baza dokumentacyjną o charakterze bibliografii zawartości czasopism. Baza tworzona jest na podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich (60 tytułów) i zagranicznych (30 tytułów) oraz materiałów konferencyjnych gromadzonych w bibliotece IOS.
Obecnie obejmuje ponad 35.000 rekordów, zawiera informacje od roku 1990. Roczny przyrost wynosi 1800 rekordów.
Zakres tematyczny bazy: metody obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i innych niekonwencjonalnych metod obróbki; obrabiarki i narzędzia skrawające; inżynieria materiałowa, zwłaszcza materiałów narzędziowych; uchwyty i przyrządy obróbkowe; metrologia techniczna; metody i techniki montażu; komputerowe wspomaganie technologicznego przygotowania produkcji; systemy sterowania; systemy jakości.
W skład rekordów bazy SAWIOS wchodzą: Wyszukiwanie w bazie można prowadzić wg następujących kluczy wyszukiwawczych:
Baza jest dostępna w Internecie: system wyszukiwawczy
Zasady wyszukiwania wraz z przykładami: instrukcjaStrona Główna Instytutu