Strona główna» Strony pokrewne: oprzyrządowanie obróbkowe

Strony związane z: oprzyrządowanie obróbkowe

Produkty

Głowice uniwersalne do wytaczania i planowania

Głowice uniwersalne do wytaczania i planowania

Głowica uniwersalna do wytaczania i planowania jest urządzeniem, które dzięki możliwości wielopozycyjnego mocowania noży oraz automatycznego posuwu sanek narzędziowych pozwala na wykonywanie szeregu zróżnicowanych operacji obróbkowych.

Głowicę można stosować na obrabiarkach grupy wiertarko-frezarek.

zobacz więcej
 
Zestaw AWD do automatycznego wyważania ściernic

Zestaw AWD do automatycznego wyważania ściernic

Zestaw AWD przeznaczony jest do automatycznego wyważania ściernic bezpośrednio na szlifierce oraz wyznaczania charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej w celu wykrywania zakłóceń procesu szlifowania i ich lokalizacji. Jest on uniwersalny, możliwy do zastosowania na różnych szlifierkach o stałych i zmiennych (Vs=const.) obrotach ściernicy w zakresie przedstawionych parametrów (tabl.). Automatyczne wyważanie ściernic i diagnozowanie szlifierek służy eliminacji zakłóceń procesu szlifowania, przyczyniając się do produkcji wyrobów najwyższej jakości

zobacz więcej
 
Urządzenie do hydromechanicznego sporządzania emulsji olejowych

Urządzenie do hydromechanicznego sporządzania emulsji olejowych

W urządzeniach EM-1 i EM-2 woda, doprowadzona z sieci wodociągowej lub z innego źródła , mieszając się z olejem tworzy emulsję. Po otwarciu zaworu wodnego otrzymuje się jednorodną emulsję olejową o stężeniu regulowanym w sposób ciągły w zakresie 0 ÷ 15% przy wydajności do 25 dcm³/min dla wersji EM-1 i do 50 dcm³/min dla wersji EM-2 . Emulgowanie odbywa się trójstopniowo w ejektorze, na łopatkach turbinki i w komorze mieszania ostatecznego. Urządzenie zasilane jest wodą wodociągowa zimną względnie podgrzewaną, o ciśnieniu 0,35 ÷ 0,40 MPa. Gotowa emulsja wypływa swobodnie z rury wylotowej urządzenia wprost do zbiornika. Olej emulgujący zasysany jest samoczynnie z umieszczonego obok pojemnika.

zobacz więcej
 
Dynamiczny dyfuzor cieczy

Dynamiczny dyfuzor cieczy

Dynamiczny dyfuzor cieczy służy do sporządzania mieszanin wody i ciekłych substancji chemicznych łatwo rozpuszczalnych /dyspergowanych/ w wodzie. Jakość stworzonego roztworu zależy w głównej mierze od zdolności przenikania cząsteczek substancji rozpuszczanej w drugiej wodzie. W urządzeniu mieszanie odbywa się za pomocą strumienia wody z sieci wodociągowej. Ciecz mieszana doprowadzana jest do urządzenia poprzez ejektor, w którym odbywa się jej dozowanie i pierwszy stopień wymieszania. Wstępnie wymieszana ciecz kierowana jest na łopatki turbinki, które wprowadzone w obrót strumieniem cieczy z dyszy ejektora powodują jej dalsze wymieszanie łopatkami wirnika zespolonego z turbinką. Na łopatkach wirnika, w strudze cieczy, odbywa się ostateczne mieszanie składników. Urządzenie wykonywane jest jako przenośne /swobodne/ bądź jako przystawka montowana bezpośrednio na końcu przewodu wodociągowego. Pozwala ono na sporządzanie w sposób ciągły jednorodnej mieszaniny wodnej o stężeniu 0 - 20% przy wydajności 20 dcm³/min. Urządzenie zasilane jest wodą zimną o wcześniej znanych parametrach np. twardość, oraz o ciśnieniu 0,3 - 0,4 Mpa. Czynnik mieszany zasysany jest samoczynnie przez urządzenie z osobnego pojemnika

zobacz więcej
 
Urządzenie do hydromechanicznego sporządzania emulsji olejowych

Urządzenie do hydromechanicznego sporządzania emulsji olejowych

W urządzeniach EM-1 i EM-2 woda, doprowadzona z sieci wodociągowej lub z innego źródła, mieszając się z olejem tworzy emulsję. Po otwarciu zaworu wodnego otrzymuje się jednorodną emulsję olejową o stężeniu regulowanym w sposób ciągły w zakresie 0 ÷ 15% przy wydajności do 25 dcm³/min dla wersji EM-1 i do 50 dcm³/min dla wersji EM-2. Emulgowanie odbywa się trójstopniowo w ejektorze, na łopatkach turbinki i w komorze mieszania ostatecznego. Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową zimną względnie podgrzewaną, o ciśnieniu 0,35 ÷ 0,40 MPa. Gotowa emulsja wypływa swobodnie z rury wylotowej urządzenia wprost do zbiornika. Olej emulgujący zasysany jest samoczynnie z umieszczonego obok pojemnika.

zobacz więcej