KATALOG ELEKTRONICZNY
wybranych Polskich Opisów Patentowych


sklasyfikowanych wg klas B23 i B24,
wydanych przez Urząd Patentowy,
dotyczących tematyki opracowywanej przez
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

 Numer patentu   and or
Uprawniony z patentu and or
Słowa z tytułu   and or
Słowa kluczowe and or
   

Wskazówki dotyczące wyszukiwania:
  1. Terminy wyszukiwawcze w jednym polu należy rozdzielać średnikiem.
  2. Pole wyboru z prawej strony pozwala na wybranie operatora logicznego, którym będa połaczone terminy w jednym polu.
  3. Operator logiczny z lewej strony dotyczy łączenia kolejnych pól.
  4. Do wyboru terminu wyszukiwawczego można skorzystać ze słownika wywoływanego przez kliknięcie przycisku "Słownik".
  5. Terminy wybrane w słowniku przenosi się do właściwego pola przez kliknięcie przycisku "Przenieś".
  6. W formularzu wystarczy wpisać pierwsze litery poszukiwanego terminu.
Szczegółowa instrukcja do pobrania tutaj

Motor wyszukiwawczy : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO

Polityka Cookies | Strona główna IZTW