BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW IZTW

 Autor/Autorzy
np. Kowalski J. lub Kowalsk
and or
Słowa z tytułu   and or
Czasopismo and or
Miejscowość and or
Słowa kluczowe and or
Rok  
       

Wskazówki dotyczące wyszukiwania:
  1. Terminy wyszukiwawcze w jednym polu należy rozdzielać średnikiem.
  2. Pole wyboru z prawej strony pozwala na wybranie operatora logicznego, którym będa połaczone terminy w jednym polu.
  3. Operator logiczny z lewej strony dotyczy łączenia kolejnych pól.
  4. Do wyboru terminu wyszukiwawczego można skorzystać ze słownika wywoływanego przez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
  5. Terminy wybrane w oknie słownika przenosi się do właściwego pola przez kliknięcie przycisku Przenieś.
  6. W formularzu wystarczy wpisać pierwsze litery poszukiwanego terminu.
  7. Autorów należy wprowadzać w postaci <nazwisko><odstęp><pierwsza litera imienia><kropka> np. Kowalski J.
  8. Polecenie „Wyświetlaj wszystkie”/”Wyświetlaj rekordy oznaczone” powoduje wyświetlenie wszystkich rekordów/wszystkich oznaczonych rekordów z oglądanej aktualnie strony zbioru wynikowego.
Szczegółowa instrukcja do pobrania tutaj

Motor wyszukiwawczy : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO

Polityka Cookies | Strona główna IZTW